Bra faktablad

På AKCSyd:s hemsida kan du ladda ned bra faktablad om många olika allergier, korsreaktioner, överkänslighetsreaktioner och astma. Alla faktablad är faktagranskade och uppdateras kontinuerligt.

AKCSyd står för Allergikompetenscentrum inom södra sjukvårdsregionen (Skåne, Kronoberg, Blekinge och södra Halland)och finns på Lunds Universitetssjukhus. Centrat har funnits sedan 2007 och samordnar kunskap, utbildning och forskning för att uppnå ökad kraft i arbetet med allergi.
Faktabladen om olika allergier finns samlade i hemsidans kunskapsbank. Här kan både allmänheten och vårdpersonal hitta information som är lättillgänglig, tillförlitlig, kontinuerligt uppdaterad och baserad på vetenskapliga rön.

Multiorganpåverkan

På Allergikompetenscentrum ser man astma och allergi som systemsjukdomar med multiorganpåverkan. Med det menar man att sjukdomarna kan drabba ett helt organsystem i en människa och att det därför är viktigt att se patienten som en helhet. Därför samarbetar olika specialiteter, som lung- och allergimedicin, öron, näs- och halssjukdomar, hudsjukdomar, arbets- och miljömedicin, barn- och ungdomsmedicin, klinisk immunologi och allmänmedicin.
Faktabladen hittar du på www.akcsyd.se.