Astma-app rekommenderas i vården

AsthmaTuner är en app som hjälper astmatiker behandla sin sjukdom och har tidigare bevisats effektiv i flera kliniska studier. Appen blir nu unik i Sverige, som efter den första juridiska vägledningen i sitt slag, får godkännande av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, för bredare implementering inom sjukvården.

Celiaki ökar risken att dö i förtid

Personer med celiaki har ökad risk att dö i förtid i bland annat hjärt-kärlsjukdom, cancer och luftvägssjukdomar. Det framgår av en stor studie som omfattar närmare 300 000 deltagare.

Många med allergisjukdom undviker att söka vård i coronatider

De flesta patienter med astma eller allergier upplever att deras vård fungerat som vanligt under coronavåren. Det visar en medlemsenkät från Astma- och Allergiförbundet. Däremot har två tredjedelar av de som i vanliga fall skulle sökt vård avstått – något som riskerar att leda till ett ökat vårdbehov i höst. Många har gjort det av rädsla för att bli smittade eller för att de inte vill belasta vården.