Delade meningar om astma som riskfaktor för covid

Smittspridningen av covid-19 ökar igen, och därmed också diskussionerna om vilka personer som löper större risk att utveckla svår sjukdom om de drabbas av covid-19. De få studier om astma och covid som gjorts tolkas olika av olika experter.

Brister i övergången behöver åtgärdas

Att gå från barn- till vuxensjukvård kan vara problematiskt. Men om den unga patienten är delaktig, vet vad som väntar och förväntas går övergången ofta bättre. Bytet behöver individanpassas, visar en rapport från Vårdanalys.

– Det blev bra när allt landat

För Hanna Nielsen var den första tiden på vuxenavdelningen turbulent. Sedan blev det riktigt bra. Även om hennes astma försämrats är den ändå mer stabil och antalet besök på akuten färre.