Tillägg med mjölk gav mindre allergi

En studie  visar att att japanska spädbarn som kontinuerligt gavs mjölkhaltig bröstmjölksersättning under sina första sex månader hade en lägre risk att utveckla mjölkproteinallergi än spädbarn vars kost inte innehöll mjölkprodukter.

Digitalt kunskapsstöd ska hjälpa barn med allergi

Just nu pågår ett projekt kopplat till psykisk ohälsa och allergisjukdom på Centrum för arbets- och miljömedicin, CAMM, i Stockholm. Det är ett digitalt kunskapsstöd för personal i förskola och skola som inriktar sig på bemötande och förhållningssätt.

Känslighet för biogena aminer liknar allergi

Klåda, nässelutslag, migrän eller ont i magen efter julbordet trots att du inte ätit något du är allergisk mot? För den som är känslig mot biogena aminer kan reaktionerna komma som ett brev på posten efter den mysiga samvaron med släkt och vänner under julens helger.

Ökning av återkallade livsmedel

Två livsmedel har återkallats under november 2021 på grund av att de innehåller allergener som inte redovisats. Livsmedelsverket för inte statistik på återkallanden men upplever att de generellt har ökat, och att det ofta beror på just odeklarerade allergener.