Astma- och Allergiförbundet jublar över räddade pollenmätningar

Astma- och Allergiförbundet har under många år drivit frågan om att det behövs mer resurser och en nationell samordning av pollenmätningarna. Att systemet är bräckligt blev tydligt vid årsskiftet när mätningarna i norra Sverige lades ned. Nu står det klart att regeringens budgetproposition innehåller en satsning på 15 miljoner årligen för att säkra pollenmätningarna i hela landet på lång sikt.

Rätten att andas frisk luft

Nu går vi mot ljusare tider! Underlig start på en ledare som skrivs i slutet av sommaren, jag vet, men jag tror faktiskt många av oss upplever det så. De flesta vuxna i befolkningen har nu fått sina två vaccindoser och ser livet sakta börja gå mot ett mer normaliserat tillstånd. Vi träffar barnbarnen igen […]

– Skolan är skyldig att göra anpassningar

Den svenska skolan ska vara tillgänglig för alla och det ligger på skolans huvudman att se till att alla barn – oavsett förutsättningar – får en fullvärdig utbildning och skolgång. Men vad har man som förälder och elev rätt att kräva i form av anpassningar när det gäller astma och allergi?

Ämnen i bröstmjölk gynnar de goda bakterierna

Vi vet att goda bakterier i tarmfloran hos nyfödda har stor betydelse för deras immunförsvar och för att minska risken för astma, allergi och atopiskt eksem. Nu visar en ny studie från Karolinska institutet att ämnen i mammans bröstmjölk kan ha en viktig roll när de goda bakterierna skapas.