Biomarkörer i urinen visar typ av astma

 I en ny studie har forskare vid Karolinska Institutet genom ett urinprov identifierat och verifierat vilken typ av astma som en patient har. Studien, som har publicerats i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, lägger grunden för en mer individuell diagnos och kan leda till bättre behandling mot astma i framtiden.

Det finns flera typer av astma och besvären kan variera mellan patienter, från lindriga till mer allvarliga. Vid misstanke om astma görs i dag en omfattande utredning som inkluderar läkarundersökning, lungfunktionstester, blodprov, allergiutredning och röntgen.

Med hjälp av en metodik för masspektrometri kunde forskarna mäta nivåer av metaboliter i urinen hos vissa prostaglandiner och leukotriener, som är typer av signalmolekyler och kända förmedlare av astmatisk luftvägsinflammation.

Utöver de förhöjda signalmolekylernas koppling till astmatyp och svårighetsgrad, visar studien att mätning genom ett urintest har bättre träffsäkerhet än andra mätmetoder, som exempelvis vissa typer av blodprov.

Andra behandlingsformer behövs

– En annan upptäckt var att det fortfarande fanns höga nivåer av dessa metaboliter hos de svårt sjuka patienterna, trots att de behandlades med kortisontabletter. Det tydliggör behovet av alternativa behandlingsformer för denna patientgrupp, berättar Johan Kolmert, postdoktor vid institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, och försteförfattare till studien.

Enligt forskarna är studien den hittills största utvärderingen i världen som har gjorts av denna typ av metaboliter i urinen och kan innebära ett viktigt steg mot framtida precisionsbehandlingar.