Behov som inte syns ska också räknas

Det händer att jag kontaktas av enskilda medlem­mar ute i landet och ofta handlar det då om människor i svåra situationer. Personer som sökt hjälp på många olika håll och slutligen sätter sitt hopp till Astma- och Allergiförbundet. Ett sådant tillfälle inträffade nyligen.

En förtvivlad medelålders kvinna som påverkades hälsomässigt av grannars tobaksrökning ringde gråtande upp mig. Hon var nödgad att varje dag passera sin grannes entrédörr via en loftgång för att ta sig till sin egen dörr. Problemet var att grannen hade skapat en rökruta just utanför sin dörr, antagligen för att slippa röka inne i sin lägenhet. Dessutom rökte grannen ofta i trapphus och vid den stora entrén.

Kvinnan som kontaktade mig hade svåra luftvägssymtom dagligen och visste nu inte vart hon skulle ta vägen. Hon hade sökt hjälp hos både kommunens miljökontor och styrande politiker på central nivå, fått hjälp av sitt fastighetsbolag med utskick där rökning på alla allmänna platser i området undanbedes men inget hade gjort någon skillnad. ”Jag kan inte bo kvar men har inte råd att flytta”, avslutade hon med.
Det är förstås en fruktansvärd upplevelse att inte längre få ha tillgång till sitt hem. Hennes symtom är inte unika. Jag hör regelbundet talas om liknande situationer som gäller exempelvis dofter i tvättstugan eller pälsdjur på allmänna platser, på bussar och tåg. Vid svåra, omfattande eller långvariga symtom definieras allergin som en funktionsnedsättning.

Per definition innebär funktionsnedsättning att en människa har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Definitionen är fastslagen av Socialstyrelsen, som sedan 2011 har uppdraget att samordna terminologin inom fackområdet vård och omsorg. Som en kommentar till definitionen anges att ”en funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana skador, tillstånd eller sjukdomar kan vara av bestående eller övergående natur.”
Diskrimineringsombudsmannen, DO, skriver i ett lättläst format följande om funktionsnedsättning:
”En människa kan ha en funktionsnedsättning. Nedsatt syn eller nedsatt hörsel är exempel på det. Den som har en allergi mot jordnötter eller har svårt att gå har också en funktionsnedsättning. Ibland gör det saker krångligare. Ibland spelar det ingen roll om man är allergisk mot jordnötter eller inte. Det beror på var man är och hur miljön där ser ut. Det går inte att se alla funktionsnedsättningar. Några är osynliga. Om du bryter benet och därför åker rullstol en månad räknas inte det som funktionsnedsättning enligt diskrimineringslagen. Lagen kräver längre tid för funktionsnedsättningen.”
Så visst räknas vi in, även om våra behov inte alltid syns.
Nu kurar vi höst! hälsar Maritha.

Text Maritha Sedvallson