Bättre pollenrapporter

En tysk forskargrupp har funnit ett nytt sätt att identifiera olika sorters pollen.

Metoden bygger på Ramanspektroskopi, en kvalificerad teknik som, mycket enkelt uttryckt, identifierar molekyler genom att studera hur de sprider ljus. Den nya metoden skulle kunna ge mycket snabbare och mer detaljerade analyser än dagens pollenräkning. Hittills har forskarna identifierat pollen från femton olika trädsorter med hjälp av spektroskopi.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php