Bättre luft kan tredubbla skolresultat

Oj, så fort den gick. Sommaren. Först väntar och väntar man på att den ska komma och plötsligt är den över. Nu får man plocka fram sitt mest positiva jag och se fram emot bärtider och höstpromenader. Inte bara blåbär utan även lingon är en naturprodukt som nu tillskrivs allt fler hälsofrämjande egenskaper. Helt gratis hos oss och bara att plocka. Tack vare de naturligt konserverande ämnen lingonen innehåller behöver heller inte citronsyra, som många upplever negativa hälsoeffekter av, tillsättas i sylt och dryck.

Något ytterligare som är glädjande gällande livsmedel är att regeringen nu lagt ett lagförslag där allvarliga brott mot livsmedelslagen ska kunna ge hårda straff. Här ska Astma- och Allergiförbundet ligga på för att konsekvenser vid fel allergimärkning och information ska omfattas av den striktare lagen. Att studier visar att produkter så ofta har ett odeklarerat innehåll att ansvarig myndighet rekommenderar personer med kraftig mjölkproteinallergi att inte äta chokladprodukter över huvudtaget är inte acceptabelt!

Med hösten kommer skolstarten. I Almedalen i år var arbetsmiljön i skolan något som flitigt diskuterades. Allt från stora företag som Skanska och Svensk Ventilation till fackliga- och intresseorganisationer diskuterade olika aspekter på skolmiljön. Astma- och Allergiförbundet fanns med och gav sin syn på saken. Forskningen talar sitt tydliga språk. Förbättrad ventilation och höjd luftomsättning kan så mycket som tredubbla elevers prestationer, särskilt gäller det läsförståelse och förmågan att lösa matematiska problem. Faktorer som även PISA-studien mäter. 40 % av landets skolor har problem med fuktskador och att endast 40 % har godkänt protokoll i den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK.

Det verkar inte som att de sanktionsmöjligheter som finns används när det inte fungerar som det ska. Och inget har markant förbättrats under de senaste åren, vi diskuterar fortfarande samma bekymmer. Kanske också en konsekvens av att kommunerna ofta inspekterar och kontrollerar sig själva? Här vore det bra med en oberoende instans som kontrollerade skolor och förskolor runt om i landet.

Regeringen avsatte efter förra valet medel för upprustning av undermåliga skolmiljöer. Tyvärr har inte alla pengar använts. Krångligt ansökningsförfarande, för små resurser hos Boverket för handläggning och för stor egen insats för kommunerna är några anledningar som angetts till Astma- och Allergiförbundet i en kommunenkät. Dessa saker går att förbättra vid en förlängning och förbättring av stödet om viljan finns. Och den bör finnas eftersom det gäller miljöer där barn och elever är förpliktigade att vara och en miljö som även bör prioriteras om den ska vara en attraktiv arbetsplats för blivande lärare.

Skön höst!