Barn och passiv rökning

Den passiva rökningens skadeverkningar för barn ser olika ut beroende på när barnen utsätts för rökningen. Barn vars föräldrar rökt under graviditeten löpte fördubblad risk att utveckla astma före fyraårsåldern. Barn som utsatts för rök efter födseln drabbades oftare av allergier än barn från rökfria hem. Starkast var kopplingen mellan passiv rökning och kattallergi. Detta visar en doktorsavhandling från Karolinska Institutet. Materialet baseras på Bamsestudien som omfattar 4 000 Stockholmsbarn och är en av världens största allergiundersökningar.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php