Astmaskola och friluftsliv lyfter Linköping

Lokalföreningen i Linköping har fått något av en nytändning den senaste tiden. På årsmötet i februari lyckades man få en fulltalig styrelse på sex ledamöter och en ersättare, något man inte haft på ett tag.

Ordförande Björn Pettersson har nu fått några nya kamrater i blandade åldrar i Linköpingföreningens styrelse.
– Inför årsmötet skickade vi ut en förfrågan i Allergibladet, länsföreningens tidning. Vi mejlade också till de medlemmar som vi har e-postadresser till och frågade om det fanns några som kunde tänka sig att engagera sig lite mer.
De senaste årens astma- och allergiskola på Ädelfors folkhögskola i Småland har varit ett arrangemang som lockat nya medlemmar. Det sker i samarbete mellan länsföreningen i Östergötland och Allergicentrum i Linköping, som står för en del av programmet och bidrar med ett medföljande vårdteam.
– Vi vänder oss till familjer som har barn i åldrarna 7–12 år. Syftet med resan är att lära barn och föräldrar mer om astma och allergi, men också att få prova på olika aktiviteter utomhus.
– På programmet till hösten står bland annat höghöjdsbana, klättring och guldvaskning. Vårdteamet leder föreläsningar och ger familjerna tillfälle till personliga möten.

Jubileumsår

Resorna till Ädelfors ersätter de skidresor till Idre som föreningen dessförinnan arrangerade i många år.
– Det blev dyrare och dyrare för varje år. Nu kan vi sänka deltagaravgifterna och ordna fler resor och därigenom ge fler chansen att komma med.
Förutom astma- och allergiskolorna ordnar föreningen en bussresa varje år, där man även bjuder in föreningarna i Norrköping och Västra Östergötland. Förra året gick resan till Stockholm i adventstid.
År 2018 kommer att bli lite speciellt, Linköpingsföreningen bildades nämligen 1968 och firar alltså 50 år som förening, ett jubileum som kommer att synas under året.

Våga fråga

En sak som har bidragit till nystartskänslan i Linköping är projektet Fralla – friluftsliv för alla. Det är ett projekt som fått pengar från Postkodlotteriet och bedrivs av Astma- och Allergiförbundet tillsammans med Friluftsfrämjandet. Ett pilotprojekt har börjat i Östergötland och Jönköpings län, men är tänkt att spridas i hela landet.
Länsföreningen har en egen lokal i Linköping och en anställd ombudsman, Sara Hjalmarsson.
– Det betyder jättemycket, Sara är med på olika möten och når ut på ett bra sätt. Det har även vi i lokalföreningen glädje av.
Till slut, har Björn Pettersson något tips på hur man får aktiva medlemmar i sin förening?
– Våga fråga. En av de nya i styrelsen fångade vi till exempel upp på astmaskolan i Ädelfors. Förklara att det inte är så betungande och att man inte ska bli avskräckt av det formella. När det är avklarat har vi många givande samtal och mycket roligt.
– Kontakta oss om du vill komma och hälsa på och ta en fika!

Text Lena Granström Foto Bernt Kazmierski