Allt fler fastighetsägare inför rökfritt

En ny undersökning som Astma- och Allergiförbundet gjort i allmännyttan inför Tobaksfria veckan visar att allt fler fastighetsägare inför rökfritt i vissa eller många av sina hus. Några fastighetsägare har även tagit beslut om att införa rökfritt i all nyproduktion.

– Det är mycket glädjande att fler fastighetsägare vill ha rökfritt i sina flerbostadshus. Det ökar möjligheten att välja rökfritt för de hyresgäster som vill slippa utsättas för passiv rökning från grannar, säger Maritha Sedvallson, ordförande i Astma- och Allergiförbundet.
Den nya kartläggningen som gjorts i samverkan med SABO Sveriges Allmännytta visar på en ökning av antalet fastighetsägare som har rökfria hus jämfört med 2017 då en motsvarande undersökning gjordes. Då hade 24 fastighetsägare rökfria flerbostadshus i sitt bestånd och 56 hus var rökfria. Nu svarade 30 fastighetsägare att de tillsammans har 149 rökfria hus. Det innebär att sedan 2017 har antalet rökfria hus nästan tredubblats.

Tre län saknar rökfria hus

De rökfria husen är också spridda över en större del av landet än tidigare. Rökfria hus saknas bara i tre län, nämligen Blekinge, Östergötland och Norrbotten. Men det finns planer hos vissa fastighetsägare där att införa rökfritt i nybyggda hus.
En undersökning som Skop gjorde 2018 på uppdrag av tidningen Hem & Hyra visar att 7 av 10 hyresgäster är positiva till rökfritt inne flerbostadshus och en tredjedel vill även göra det otillåtet att röka på balkongen.
– Kunskapen om risker med passiv rökning ökar och attityder till rökfritt förändras i och med att det blir rökfritt i allt fler miljöer. Rökfria bostäder är särskilt viktigt för dem som har astma eller annan överkänslighet och blir sjuka av grannars tobaksrök, avslutar Maritha Sedvallson.

Fastighetsägare med rökfria hus 2019

Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php