Allmänheten rapporterar biverkningar

Läkemedelsverket har sammanställt de 200 första rapporterna med biverkningar från allmänheten. De visar en delvis annorlunda bild jämfört med sjukvårdens rapportering.

Sedan Läkemedelsverket öppnade sin e-tjänst för biverkningsrapporter från allmänheten i juni 2008 har gensvaret varit positivt och det har visat sig genom att nästan 300 rapporter hittills skickats in.
– Detta visar att allmänheten vill bidra till uppföljningsarbetet kring läkemedelssäkerhet genom att dela med sig av sina upplevelser, säger Gunilla Sjölin-Forsberg, ansvarig för den nya e-tjänsten.
Även rapporter som handlar om kända biverkningar kan vara av intresse eftersom de innehåller information om hur biverkningen påverkat konsumentens vardag.
– En del av rapporterna innehåller allvarligare biverkningar och biverkningar som hittills inte rapporterats eller bedömts ha samband med läkemedlet, säger Gunilla Sjölin-Forsberg.

Har lett till avslutad behandling

De inkomna allvarliga biverkningarna har eftersökts i databasen med sjukvårdens rapporter för att se om vi fått in samma fall där, men hittills har inga dubbletter registrerats.
I en stor andel av rapporterna har biverkningen inte lett till någon förändring i läkemedelsbehandlingen, men i vissa fall har den lett till att konsumenten faktiskt avslutat sin behandling.
En rapport kan innehålla en eller flera läkemedel och en eller flera biverkningar. Dessutom kan rapporten innehålla andra läkemedel och andra sjukdomar.
En sammanställning är gjord på de drygt 200 första e-rapporter som kommit in under fem månader. Uppgifter ur den första sammanställningen finns på Läkemedelsverkets webbplats, www.lakemedelsverket.se. På samma adress finns en e-tjänst för att rapportera biverkningar.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php