Allergiantikroppar behöver inte ge reaktioner

Antikroppar finns i vårt blod för att bekämpa sjukdomar. Men ibland reagerar de fel och orsakar onödiga besvär. IgE-antikroppar kan till exempel orsaka allergier. Att ha höga halter IgE i blodet behöver dock inte betyda att man med säkerhet får en reaktion.

När man är allergisk reagerar immunförsvaret mot ämnen som normalt är ofarliga för kroppen. Det kan handla om pollen eller proteiner från olika typer av mat. När allergikern får i sig detta ämne försöker immunförsvaret skydda kroppen genom att producera Immunoglobulin E, eller IgE-antikroppar. En allergisk person har på så sätt en förhöjd halt IgE i blodet. Det finns olika typer av IgE, där varje sort endast reagerar mot en typ av allergiframkallande ämne (allergen). Den som är allergisk mot flera ämnen har alltså flera typer av IgE-antikroppar i blodet.
– Vuxna som inte är allergiska har i stort sett inte IgE i blodet. I spädbarnsåldern utvecklas IgE när barnet exponeras för olika ämnen, men det kan gå tillbaka igen i takt med att barnet blir tolerant, säger professor Magnus Wickman, verksam vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och Karolinska institutet i Stockholm.

Visar sannolikhet att få reaktion

Att ha IgE mot ett särskilt allergen behöver dock inte betyda att man får allergiska reaktioner av det. Vissa symtom kan bero på så kallade korsreaktioner. Det betyder att vissa allergen till sin struktur liknar andra allergen och har liknande biologisk funktion. Den som exempelvis är allergisk mot björkpollen kan också få mildare symtom i mun och hals av äpple, persika eller hasselnötter. Enskilda sådana reaktioner är sällan farliga.
– Allt IgE kan orsaka allergi, särskilt om man saknar andra blockerande antikroppar. Men förekomsten av IgE-antikroppar visar bara sannolikheten att få en reaktion, inte hur man reagerar. Jordnötter, vete och soja ger ofta förhöjda IgE-värden, även om personen i fråga inte reagerar på det. Då kan det snarare vara så att den personen är björkpollenallergisk, fortsätter Magnus.

Inte övertolka resultaten

Hur högt IgE-värde man har får man fram genom ett blodprov. Många som får höga värden uppmätta mot vissa allergen, rekommenderas ofta av sin läkare att avstå från att äta mat som innehåller det. Detta trots att de kanske aldrig har reagerat på ämnet. Magnus menar dock att det inte finns någon anledning att utesluta något ur kosten som man inte reagerar på.
– Om man har ätit ämnet förut utan att reagera, finns det ingen anledning att undvika det. Då finns risken att man istället tappar sin tolerans mot det ämnet. Det är ändå bra att göra specifika tester mot det man misstänker orsakar allergin. Men även om testen är positiva så ska man inte övertolka resultaten. Vuxna och tonåringar kan ha höga IgE-värden utan att reagera, medan det för ett spädbarn kan räcka med låga nivåer för att det ska orsaka besvär. Det går inte att säga vad som är normalt.