Airsonett vid svår astma

Läkemedelsverket har publicerat nya rekommendationer för behandling av astma. Man rekommenderar Airsonett som tilläggsbehandling för vuxna och barn från 6 år med svår allergisk astma som trots optimal läkemedelsterapi inte fått kontroll över sin sjukdom. Behandlingen innebär att patienten sover i ren luft. Studier visar att Airsonett hämmar allergin, minskar inflammationen, reducerar antalet astmaattacker och ökar livskvaliteten genom att skapa en allergenfri zon runt patienten under nattsömnen.