Äggallergi kommer i tidiga år

Ägg kan sägas tillhöra vår basföda och används i många vanliga maträtter. Även i sådant man inte förväntar sig kan det finnas ägg eller spår av ägg. För den som har äggallergi är det alltså viktigt att vara uppmärksam på vad man stoppar i sig och att läsa innehållsförteckningarna noga.

En äggallergiker tål inte de proteiner som finns i ägg. Ägg innehåller flera olika proteiner och den som är allergisk reagerar mot ett eller flera av dessa. Oftast är det äggvitan som ger problem, men proteiner i äggulan kan också framkalla reaktioner. Äggallergi är främst de små barnens sjukdom. Många barn blir dock av med sin allergi i förskoleåldern, även om en del får behålla den även som vuxna. Att utveckla äggallergi först i vuxen ålder är dock extremt ovanligt.
– Äggallergi är tillsammans med mjölkallergi vanligt de första levnadsåren. Det förutsäger även ofta att barnet senare får andra allergiska sjukdomar. I en engelsk sammanfattning skriver man att äggallergi förekommer hos två procent av barnen och 0,1 procent av de vuxna. De vanligaste symtomen är rodnader, nässelutslag och svullnader, men även mag-tarmsymtom, buksmärta och kräkningar förekommer. Svåra anafylaktiska reaktioner är ovanliga men kan vara mycket allvarliga, framför allt vid otillräckligt behandlad astma, säger Lennart Nilsson, överläkare och forskningsansvarig på Allergicentrum i Linköping.

Reagerar olika på upphettning

Ofta krävs det bara små mängder äggprotein för att en allergisk reaktion ska starta. Det kan räcka med osynliga rester på tallrikar och bestick eller att man pysslar med tomma äggkartonger. Det är dock råa eller otillräckligt tillagade ägg som ger de värsta reaktionerna. Vissa av de proteiner som finns i ägg blir mindre allergiframkallande när ägget kokas. Men det kan ändå ge allvarliga reaktioner och har man en äggallergi ska man inte experimentera hemma med att ge kokt ägg för att se om det fungerar. En del proteiner är dock mycket stabila och påverkas inte av upphettning.
– Liksom många andra födoämnesallergier så är det flera komponenter, olika äggviteämnen, som man kan bli allergisk mot. Dessa skiljer sig åt när det gäller hur de förändras av värme och bryts ned i mag-tarmkanalen. En av komponenterna har också en minskad löslighet när ägg blandas med vetemjöl och värms upp, och ger då mindre symtom på äggallergin. Det är dock svårt att förutsäga vem som kommer att reagera kraftigt, poängterar Lennart.

Få men kraftiga reaktioner av luftburet

Hos extra känsliga äggallergiker kan det räcka med att andas in små mängder äggproteiner i luften för att utlösa en reaktion. Dessa kan till exempel komma från stekning eller kokning av ägg, vispning av pannkaks- eller sockerkakssmet eller pensling av bröd. Lennart tonar dock ner omfattningen av detta.
– Det är en mycket liten grupp som reagerar på luftburet ägg, men det är en grupp som har risk för kraftiga allergiska reaktioner. Man har beskrivit några fall på vuxna. När det gäller andra sätt att komma i kontakt med äggvita har man funnit små mängder av ägg i bröstmjölk, och spädbarn med eksem och äggallergi kan bli bättre om mamman undviker att äta ägg.

Läs innehållsförteckningarna

En äggallergiker måste undvika alla produkter som innehåller ägg, vilket är en hel del. Ägg kan till exempel finnas i pannkakor, omeletter, pajer, pasta, såser, glass, bakverk och kakor. Fisk- och köttpaneringar innehåller också ofta ägg. Ovo betyder ägg på latin, vilket ger vägledning om att ingredienser som ovalbumin och ovomucoid innehåller ägg. Tillsatsen E 1105 (lysozym) kommer från ägg och används som konserveringsämne i vissa utländska ostar. Ungefär en tredjedel av alla äggallergiker reagerar även på lysozym. Eftersom ägg kan finnas i produkter där man inte väntar sig det, är det viktigt att alltid läsa innehållsförteckningar noggrant. Den som vill byta ut ägg i bakning eller matlagning kan istället använda bakpulver, sojamjöl eller någon av de äggersättningsprodukter som finns i handeln.

MPR-vaccination säkert för de flesta

En annan fråga som ofta kommer upp i sammanhanget är om barn med äggallergi kan vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR). Svaret på den frågan är ja. MPR-vaccin odlas visserligen fram på fostervävnad från hönsägg, men innehåller inte tillräckligt mycket äggprotein för att framkalla allergiska reaktioner hos den stora majoriteten av barn med äggallergi. Detsamma gäller TBE-vaccin. Barn som har fått svåra allergiska reaktioner av ägg bör dock vaccineras under övervakning på en allergimottagning eller liknande, efter bedömning av en specialistläkare. Övriga äggallergiska barn kan vaccineras på vanligt sätt på en barnavårdscentral. Inför en influensavaccination ska man informera den som vaccinerar att man är äggallergiker, eftersom vissa influensavacciner är äggbaserade.

Text Niclas Samuelsson