Vitamin D-brist ökar risken för astma

Barn som har väldigt låga nivåer av vitamin D kan enligt forskare ha en ökad risk för att få astma. I en studie har forskare, som är verksamma vid bland annat Harvard Medical School i Boston i USA, undersökt 616 barn mellan sex och fjorton år med astma. Studien är utförd på barn i Costa Rica där ovanligt många har astma. Det visade sig att 28 procent av de barn som medverkade i studien hade en otillräcklig halt av vitamin D. Forskarna kom fram till att det finns en koppling mellan låga D-nivåer och markörer för astma och allergi.

Text Netdoktor