– Vi överklagade – och fick rätt

När Angelica Sundbäck sökte merkostnadsersättning för sina barn med mjölkproteinallergi fick hon först avslag av Försäkringskassan. Efter egna efterforskningar och uträkningar bestämde hon sig för att överklaga. Nu har familjen fått beslutet ändrat och merkostnadsersättning beviljad.

Angelica Sundbäck bor i Arvika med man och tre barn i åldrarna 13, 14 och 16 år. Två av barnen har haft mjölkproteinallergi sedan de var små vilket tillsammans med autismdiagnoser berättigade dem till fullt vårdnadsbidrag samt en skattefri del för merkostnader enligt det gamla regelverket. Men 2019 gjordes ersättningssystemet om och delades upp i två delar: omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning. Det innebar att Angelica blev tvungen att ansöka på nytt.

– Jag trodde inte det skulle bli några problem eftersom vi hade haft vårdbidraget under alla år. Men Försäkringskassan avslog vår begäran om merkostnadsersättning och hänvisade till att Konsumentverket inte har särskilda beräkningar för specialkost. Handläggaren menade även att det inte är några skillnader längre mellan normalkost och specialkost.

Svaret fick Angelica Sundbäck att reagera. Hon kontaktade Konsumentverket och frågade om de inte längre ansåg att specialkost var dyrare än normalkost?

– Det visade sig att Konsumentverket visst ansåg det vara dyrare, men anledningen till att de inte gjort nya beräkningar var för att de inte längre hade det i sitt uppdrag.

På fötterna

Angelica fick rådet att räkna upp beloppen för normalkost och göra en egen uträkning. Sagt och gjort. Hon letade och lusläste fakta, räknade, dubbelkollade och trippelkollade sifforna. Allt för att ha på fötterna och för att inget skulle bli fel. Sen skickade hon allt till Försäkringskassan igen, i god tid innan svarsdatumet hade gått ut. Även mejlsvaret från Konsumentverket skickade hon med.

– Jag var väldigt noggrann och tydlig i mina uträkningar. När vi fick nej så tänkte jag: kan det här verkligen vara rätt? Och det visade sig att det inte var det. Vi fick till slut igenom merkostnadsersättning.

Framför allt tycker hon att det är märkligt att Försäkringskassans handläggare använde Konsumentverkets uteblivna beräkningar för att – felaktigt – ge avslag.

– Jag är glad att jag inte bara accepterade beslutet. För oss är pengarna viktiga och vi skulle gå ännu mer back varje månad om vi inte hade fått det beviljat, även om vi totalt sett får betydligt mindre nu än förut. Ett tips till andra som fått nej är att ifrågasätta och ta reda på saker själv. Det är synd om människor förlorar ersättning som de egentligen har rätt till, även om jag förstår att alla inte orkar eller har tid att driva en sådan här sak.

Individuell bedömning

För att få merkostnadsersättning beviljad för barn med funktionsnedsättning krävs att ens kostnader utöver det vanliga kommer upp till minst 11 825 kronor per år. Det ger då den lägsta nivån av merkostnadsersättning som är 1 183 kronor per månad. Totalt finns fem olika nivåer av ersättning.

Hur ser Försäkringskassan på merkostnadsersättning och specialkost, som vid matallergi?
– Det är en merkostnad som vi bedömer på samma sätt alla andra merkostnader. Och då går vi efter tre rekvisit: att det måste ha sitt ursprung i en funktionsnedsättning, själva kostnaden måste vara utöver det man vanligtvis har (för barn) i samma ålder utan funktionsnedsättning, och sen bedömer vi skäligheten i kostnaderna, säger Anna-Lena Nordensson Flygare, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

Så ni anser inte att specialkost inte är dyrare?
– Nej, det finns inget sådant ställningstagande alls. Det kan mycket väl vara en merkostnad, men man behöver gå igenom de här tre stegen och ta ställning till vart och ett. Sedan görs en individuell bedömning i varje enskilt fall vilket gör att utfallet kan bli olika, beroende på individuella omständigheter.

Text Louise Cederlöf Foto Bengt Andersson

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php