Varning för dålig luft

Luften i Göteborg och i Stockholm är så dålig att den inte uppfyller EU:s krav.

EU-kommissionen har därför skickat ett varningsbrev till Sverige och kräver att luften förbättras i de två svenska storstäderna, så att EU:s tillåtna värden för farliga luftpartiklar inte överskrids. I Göteborg och Stockholm finns det för många farliga luftpartiklar av typen PM10, som släpps ut av industri och trafik och kan orsaka astma, hjärt- och kärlproblem, lungcancer och förtida död. Om ett land inte uppfyller sina skyldigheter kan kommissionen dra det inför EG-domstolen.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php