– Våra medlemmar är vana att inte träffas

Internetföreningen Oparfymerat har en nätbaserad verksamhet där man inte behöver träffas fysiskt för att känna gemenskap och utbyta erfarenheter. De hade alltså ett stort försprång när coronapandemin tvingade oss alla att hålla distansen.

År 2012 startade Astma- och Allergiföreningen på Internet. Där kunde medlemmar som hade svårt att delta i sin lokalförenings aktiviteter hitta gemenskap. Så småningom upplevdes namnet som alltför allmänt och i våras bytte den namn till Internetföreningen Oparfymerat.
Raija Wendin i Gävle delar ordförandeskapet med Martin Kahnberg.
– Vi som har problem med parfym och andra kemiska dofter har svårt att träffas fysiskt. Många av oss kan inte ens gå på våra lokala astma- och allergiföreningars möten. Nätföreningen ger en chans att ändå prata med folk, säger Raija Wendin.
Föreningen har 75 medlemmar spridda över hela landet och utomlands, varav cirka 25 är aktiva. Den främsta plattformen är en sluten grupp på Facebook.
– Vi har det vi kallar mötesveckor, en i månaden, då tar vi upp ett aktuellt ämne. Någon av oss fem i styrelsen skriver ett inlägg och medlemmarna får reagera på det. Det kan bli varierande mycket diskussioner beroende på ämne. Det kan vara allt från coronapandemin till hur julen har varit.
– Vi följer förbundets aktiviteter och diskuterade till exempel rökning på allmänna platser under Tobaksfria veckan. Det är en möjlighet att utbyta erfarenheter och umgås på ett säkert sätt.
Ett tiotal av medlemmarna har även bidragit till forskningen genom en webb-workshop med Umeåforskarna Linus Andersson och Anna-Sara Claesson. Temat var Vad reagerar kemiskt intoleranta på och hur kan man lindra symtomen?
Sina årsmöten har föreningen alltid haft via nätet, med Messenger Facetime. På senare tid har man också använt förbundets videokonferenssystem Lifesize för möten.
Det senaste halvåret är vi många som fått gå över till att mötas på distans. Vad kan andra föreningar lära av internetföreningens långa erfarenhet?
– Samlas kring ett ämne som kan intressera många. Det är viktigt att få känna att man inte är ensam i skogen, det finns många träd.
Det finns en stor Facebookgrupp som vänder sig till samma målgrupp som föreningen, In the air be aware, vad är skillnaden på att vara med där och vara med i föreningen?
– Skillnaden är att vi är en sluten grupp, vi är inte så många, vi lär känna varandra, bygger upp ett förtroende. Det gör det lättare att våga skriva och uttrycka sig. Man är mer anonym i en stor grupp.
En del av föreningens medlemmar har faktiskt träffats rent fysiskt, en gång per år har man tillbringat några dagar på Södergården Åre tillsammans. Där har man haft diskussioner med olika tema i smågrupper för att alla ska komma till tals, utövat qi gong och gjort utflykter. Tack vare att vandrarhemmet har en allergianpassad miljö har det gått bra.
Om du är intresserad av föreningen, sök på Internetföreningen oparfymerat på Facebook. Meddela förbundets kansli genom att mejla till medlemsregistret@astmaoallergiforbundet om du vill bli medlem.

Text Lena Granström Foto Pernilla Wahlman