Vägen tillbaka till arbete Astma- och Allergiförbundet guidar till rätt hjälp

Efter arbetslöshet och sjukskrivning kan vägen till arbete verka lång. Få rätt hjälp från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och skapa din egen oas med frisk luft på arbetsplatsen.

Att förstå skillnaden mellan arbetsprövning, arbetsträning och lönebidrag är inte alltid det lättaste. Eva-Maria Dufva på Astma- och Allergiförbundet får många samtal från medlemmar som har kontakt med Försäkringskassan eller andra myndigheter i olika socialförsäkringsfrågor.
– Man kan alltid ringa hit och vi försöker svara på alla frågor. Vi kan ge råd om var man kan vända sig och vilka rättigheter man har, säger hon.
Många som hör av sig upplever att de inte får förståelse från Försäkringskassan för sina problem. Ett tips kan vara att byta handläggare om det inte känns bra.

Specialistkliniker med expertkunskaper

Många som vänder sig till Eva-Maria har fått avslag på sin ansökan om sjukpenning eller sjukersättning, ibland beroende på att läkarintyget inte innehåller tillräckligt mycket information om till exempel personens arbetsförmåga.
-– I mer komplicerade fall anser vi att man som patient ska bli remitterad till en specialistläkare. Läkarintyget ska vara skrivet så att Försäkringskassan förstår vilken arbetsförmåga personen har i förhållande till diagnosen, säger Eva-Maria som är ombudsman med ansvar för vård- och socialpolitiska frågor.
En kontakt med kurator på specialistklinik kan också vara en bra hjälp. Kuratorer vet hur socialförsäkringen fungerar. Många skulle också behöva stöd av en studie- eller yrkesvägledare redan under skoltiden.
-– Det finns ett stort behov av fler studie- och yrkesvägledare i hela landet. Alla har inte heller den kunskap som krävs för att för att kunna ge rätt information till personer som har svår astma eller eksem inför yrkesval. Ett bra tips för den som ska välja yrke är hemsidan www.jobbafrisk.se, säger Eva-Maria.

Sanering och luftrenare

Lena Wallenberg som är arbetsterapeut på Arbetsförmedlingen brukar vara med när en arbetsplats behöver anpassas så att en person med allergi eller astma kan arbeta.
-– När det gäller allergiker är det oerhört viktigt att samarbeta med arbetsgivaren. Man kan till exempel behöva lösa hur vissa livsmedel ska hanteras för att personen ska kunna vistas i lunchrummet, säger hon.
Ofta behöver miljön saneras för att skapa en så frisk arbetsmiljö som möjligt. Det kan handla om allt från material i golv och möbler till elsanering. Hjälpmedel är ganska ovanliga för personer med allergi och astma men man kan ansöka om en luftrenare om man har ett avgränsat rum där den kan installeras.
-– Man kan inte åtgärda allt på en större arbetsplats. Folk har parfymer på sig och de har husdjur, men om man kan skapa den där oasen att kunna gå till och få lite renare luft i lungorna så brukar det underlätta, säger Lena.

Fakta Arbetsförmedlingens åtgärder

•* Arbetsprövning kan bland annat vara en utredning eller arbetsträning på en arbetsplats för att se om och hur mycket personen klarar av att arbeta. En handlingsplan upprättas inför start och korrigeras efterhand vid behov. Arbetsprövning kan pågå upp till 6 månader utifrån individens behov. Under tiden har man aktivitetsersättning. Arbetsträning ingår i arbetsprövning för den som är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.
•* Lönebidrag är en ekonomisk kompensation till arbetsgivaren för att anpassa arbetet. Det kan vara att ta bort vissa arbetsuppgifter eller att personen behöver arbeta i ett lugnare tempo. Lönebidrag kan ges i upp till fyra år.

Fotnot: Fler åtgärder finns. Läs faktablad på Arbetsförmedlingens hemsida.

Text Karin Larsson

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php