Tygsäten i flygplan – en allergifälla

Läder bättre. I passagerarflygplan med tygklädda säten är halterna av allergiframkallande ämnen från hund, katt och häst mångdubbelt högre än i plan med lädersäten. Det visar forskare vid Uppsala universitet i en studie.
Studien omfattar arton större passagerarplan, bland annat Airbus 340 och Boeing 737. Nio av planen hade tygklädda och nio läderklädda säten. Genom att dammsuga säten och golv under mellanlandningar innan planen hade städats ur fick forskarna prover för analys.
Dammsugningarna bekräftar att textilier är dammfällor. Fastän dammsugningstiden var densamma samlades nästan dubbelt så mycket damm i planen med textilsäten jämfört med planen med lädersäten.
Än större än skillnaderna i mängden damm var dock skillnaderna i sammansättningen av dammet. I dammet från planen med tygklädda säten var halterna av allergiframkallande ämnen från katt, hund och häst mellan 27 och hela 75 gånger högre än i dammet från planen med lädersäten. Allra högst var halterna av hästallergen. Allergenen kommer in via kläder och hår.
Också halterna av mögel-dna var högre i proverna från planen med textilsäten än i planen med lädersäten.