Tydligare regler mot rökning i bostäder

Osäkerheten om de juridiska aspekterna kring rökfritt boende är stor. Tankesmedjan Tobaksfakta har frågat fastighetsbolag och fastighetsrättsliga experter hur de bedömer läget.

Det byggs sedan några år fastigheter där rökförbud ingår i hyreskontrakten, men antalet är alltför litet i förhållande till efterfrågan. Några fastighetsägare har infört rökförbud även i äldre bostäder.
Ett problem som får fastighetsägare att tveka om rökförbud är att det inte finns någon lag som legaliserar ett totalt rökförbud i en fastighet. Det enda tobakslagen föreskriver är att gemensamma utrymmen ska vara rökfria.
Den lag som oftast åberopas vid tvister om rökning i bostäder är hyreslagen och dess paragrafer om materiella skador och om skyldigheten att inte störa sin omgivning i hyreshuset. Vid tvister mellan grannar dömer domstolarna oftast till rökarnas fördel med motiveringen att rökandet haft ”normal” omfattning.

Juridisk osäkerhet

Tobaksfakta har frågat fastighetsbolag och fastighetsrättsliga experter om de juridiska aspekterna. Erika P Björkdahl, docent i civilrätt och föreståndare för Institutet för fastighetsrättslig forskning vid Uppsala universitet, har svårt att med dagens lagstiftning tro på framgång om förbudet prövades i domstol.
–– En hyresgäst har rätt att i normal omfattning slita på lägenhetens inredning. Det gäller även de skador som rökningen orsakar, men är de skadorna större än vad som kan anses normalt kan hyresgästen bli skadeståndsskyldig. Det är egentligen hyresvärdens skyldighet att med hjälp av ventilation och andra tekniska åtgärder se till att grannar inte störs om någon röker i sin lägenhet,
–– I nybyggda fastigheter där rökförbud ingår i hyreskontraktet är situationen densamma, men om fastighetsbolaget samtidigt uppför flera fastigheter i ett område och någon av dem är rökfri borde det inte vara något problem.
Möjligheten att i domstol få stöd för tvingande förbud mot rökning på till exempel balkonger och på uteplatser vid fastigheter bedömer Erika P Björkdahl som större än totalt rökförbud i lägenheterna.

Positiv tolkning

Fastighetsbolaget L E Lundberg har infört rökförbud i sina lägenheter för hyresgäster som skriver hyreskontrakt efter 1 januari i år. Där har direktören Roger Ekström en annan uppfattning.
–– Vi bedömer att paragraf 25 i hyreslagen, som handlar om att hyresgäster ska se till att inte utsätta omgivningen för störningar, skulle tolkas positivt för vår del av en domstol. Lagen kom i sin nuvarande form år 1994. Rökning nämns inte i paragrafen, men sedan dess har det hänt väldigt mycket på tobaksområdet som lett till en förändrad syn på rökning.
Astma- och Allergiförbundet anser att det krävs tydligare riktlinjer för att underlätta tillkomsten av rök- och djurfria bostäder i nybyggnation.
–– Det känns som att ingen nu äger frågan, och drabbade får inte någon hjälp, säger ordförande Maritha Sedvallson.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php