Sverige leder EU-projekt

Sverige kommer att leda ett stort projekt där patientjournaler ska göras tillgängliga mellan EU-länder. Informationen i journalerna ska finnas tillgänglig vid akut och planerad vård i annan medlemsstat. Dessutom ska man kunna skicka e-recept. Detta är första gången som EU-länderna gemensamt påbörjar utvecklingen av konkreta gränsöverskridande vårdtjänster som kommer att erbjuda en ökad trygghet för personer som behöver vård när man reser eller studerar utomlands, säger socialminister Göran Hägglund.

Senaste artiklarna