Sverige leder EU-projekt

Sverige kommer att leda ett stort projekt där patientjournaler ska göras tillgängliga mellan EU-länder. Informationen i journalerna ska finnas tillgänglig vid akut och planerad vård i annan medlemsstat. Dessutom ska man kunna skicka e-recept. Detta är första gången som EU-länderna gemensamt påbörjar utvecklingen av konkreta gränsöverskridande vårdtjänster som kommer att erbjuda en ökad trygghet för personer som behöver vård när man reser eller studerar utomlands, säger socialminister Göran Hägglund.