Svår astma vanligare än forskarna trott

Nästäppa kan tyda på astma och därför bör sjukvården vara extra uppmärksam på besvär från näsan. Dessutom verkar svår astma vara vanligare än vad forskarna tidigare trott. Det visar en studie från Krefting Research Centre vid Sahlgrenska akademin.

I populationsstudien ingick 30000 slumpvis utvalda personer från Västsverige. Deltagarna har fått besvara frågor om sin hälsa.
– För första gången har vi kunnat beräkna den ungefärliga förekomsten av svårare astma i en populationsstudie, och visat att cirka 2 procent av alla västsvenskar har tecken på svår astma. Det innebär att en svårare grad av astma är betydligt vanligare än vad man tidigare trott, vilket betyder att sjukvården behöver vara än mer uppmärksamma på denna grupp, säger Jan Lötvall, medförfattare till studien och professor på Krefting Research Centre vid Sahlgrenska akademin.

Näsbesvär

– Dessutom fann vi att uttalade symtom från näsan, till exempel tecken på kronisk nästäppa och rinnsnuva, kan kopplas till svårare astmasjukdom, säger Jan Lötvall.
Han anser att patienter som har besvär från näsan, till exempel nästäppa, polyper och dåligt luktsinne, och dessutom symtom från nedre luftvägarna, exempelvis pip i luftrören, andnöd vid ansträngning och nattliga uppvaknanden till följd av andningsproblem, bör undersökas om de drabbats av astma.
– Dessa fynd antyder att vissa delar i immunsystemet som aktiveras i samband med kroniska näsproblem kan vara associerade till svårare astmasjukdom, vilket i sig skulle kunna leda till nya behandlingsformer på sikt, konstaterar Jan Lötvall och fortsätter:
– Effektiv behandling av besvärande näs- och bihålebesvär skulle teoretiskt kunna minska risken för svår astma, men detta behöver närmare studeras.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php