Stress ökar risken för miljöintolerans

Psykisk ohälsa och stress ökar risken att utveckla intolerans mot dofter och ljud. Det framgår av en ny studie från Umeå universitet där närmare hälften av deltagarna blev besvärsfria.

Studien konstaterar att det finns ett starkt växelspel mellan psykologiska och miljömässiga faktorer när människor drabbas av överkänslighet, men det är långtifrån detsamma som att det handlar om ett psykologiskt fenomen. Det krävs en exponering för det ämne eller den miljö som framkallar reaktionen och besvären yttrar sig rent fysiskt.
– De fysiska besvär som uppstår efter exponering för ett visst ämne eller en bullrig miljö kan vara högst påtagliga, betonar Eva Palmquist, forskare vid institutionen för psykologi på Umeå universitet.
I studien har Eva Palmquist analyserat samförekomsten mellan miljöintolerans – det vill säga överkänslighet mot till exempel dofter och ljud – och psykisk ohälsa. Hon har även studerat om psykisk ohälsa föregår besvären eller uppstår på grund av dem.

Buller och sjuka hus

Resultaten visar att stress, ångest, depressioner och utbrändhet ger en förhöjd risk att utveckla miljöintolerans för dofter och ljud. Personer som är utsatta för stark stress blir till exempel lättare överkänsliga för buller – dock utan att stressen är den enda orsaken.
När det gäller miljöintolerans mot byggnader, så kallade ”sjuka hus”-problem, har personerna oftast inte haft någon psykisk ohälsa innan besvären med inomhusluften debuterade. Därefter ökar dock risken att drabbas av utbrändhet.

Psykoterapi kan hjälpa

Chansen att tillfriskna från besvär är relativt stor, om symtom tas på allvar och man får hjälp tidigt. Bäst prognos har personer som undviker att ändra beteende när problemen börjar.
– Psykoterapi kan minska de känslomässiga reaktionerna och kan vara till hjälp för att bryta den onda cirkeln, säger Eva Palmquist.
Studien utgår från data från ”Miljöhälsostudie i Västerbotten” med cirka 3500 deltagare. Närmare hälften av deltagarna i studien blev besvärsfria.

Text Barbro Falk Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php