Ny bok om doftöverkänslighet

Boken riktar sig främst till vården, men kan också läsas av alla som är intresserade av ämnet.

Boken ”Doftöverkänslighet – sensorisk hyperreaktivitet i luftvägarna” är utgiven av Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond i samarbete med experter inom medicin, psykologi och fysioterapi.
Syftet med denna kunskapssammanställning är att klargöra kunskapsläget för sensorisk hyperreaktivitet (SHR) just nu, vilka behandlingsmöjligheter som finns samt reda ut begreppen om olika former av kemisk överkänslighet och de beteckningar som används.
Sammanställningen är främst ämnad för dem som i sin yrkesroll kommer i kontakt med patienter med SHR men rekommenderas till alla med särskilt intresse för området. Boken är gratis och finns att läsa online eller beställa i Astma- och Allergiförbundets webbshop, endast porto/frakt tillkommer.
Under våren kommer en broschyr att tas fram utifrån boken som vänder sig till dig som har doftöverkänslighet (SHR) eller misstänker det.