Skolan som lindrar handeksem

Handeksem är den vanligaste arbetsrelaterade hudsjukdomen och drabbar knappt tio procent av den yrkesverksamma befolkningen under en ettårsperiod. På hudallergimottagningen på arbets- och miljömedicin i Stockholm har man nu startat en handeksemskola för att stödja patienterna.

Störst risk att drabbas av handeksem har de som har yrken med mycket våtarbete. Sjukvård, städning eller livsmedelshantering är exempel på det, liksom de som exponeras för kemikalier i sina arbeten, som frisörer. Den som har atopiskt eksem, eller hade det som barn, löper också tre till fyra gånger större risk att utveckla handeksem.

– Har man dessutom ett riskarbete så innebär det en ännu större risk, säger Emma Wadman Hallgren, sjuksköterska på hudallergimottagningen och ansvarig för handeksemskolan som funnits sedan 1 februari 2022.

Forskning visar att de som har handeksem har sämre livskvalitet än de med eksem på andra ställen på kroppen. Forskning visar också att handeksemskola kan förbättra prognosen och bidra till att man slipper långa sjukskrivningar och i värsta fall, tvingas till att byta jobb. En dansk studie visar nämligen att 32 procent av de med arbetsorsakat handeksem bytt arbete efter fem år.

Stärk hudbarriären

Till handeksemskolan kommer man efter att först ha träffat en hudläkare och eventuell behandling med kortisonkräm. Emma Wadman Hallgren går igenom hudens funktion och uppbyggnad och berättar att det finns två olika typer av handeksem: irritativt kontakteksem och allergiskt kontakteksem.

– Sedan handlar handeksemskolan mycket om försämrande faktorer och vad man kan göra för att undvika dem, och hur man bäst skyddar händerna. Ett handeksem innebär en försvagad hudbarriär med inflammation och för att stärka hudbarriären är det viktigt att den får återhämta sig.

Därefter erbjuds utprovning av mjukgörande, den andra hörnstenen i en förbättrad hudbarriär. Det gäller att hitta en kräm som är mild och oparfymerad och som man trivs med.

– Det viktigaste är ATT man smörjer, vad man smörjer med är inte lika viktigt. Man ska smörja flera gånger om dagen och fortsätta med det trots att eksemet gått över. Många har också besvär med klåda och då kan en kylskåpskall kräm vara skön.

Vanligare hos kvinnor

Även om arbetet många gånger är grundorsak, måste hela livet vägas in. Man bör fundera över i vilka situationer ens händer utsätts.

– Handeksem är vanligare hos kvinnor än hos män. Det betyder inte att kvinnors hud är känsligare, utan det beror snarare på att de gör en större del av hushållsarbetet. Vi ser många kvinnor med småbarn, en tid då händerna belastas mycket med handtvätt.

Att välja städmetoder som är snälla, att dela upp hushållsarbetet om man lever med någon och att rotera arbetsuppgifter på jobbet är viktigt för att händerna ska kunna läka.

– Är man till exempel sjuksköterska kanske man kan jobba mer med läkemedelshantering under en tid, och inte med patientvård som innebär mer vattenkontakt. Man ska också känna till att arbetsgivaren har en skyldighet att göra riskbedömningar och att tillhandahålla personlig skyddsutrustning.

4 tips från handeksemskolan

Sök vård: först på din vårdcentral, om eksemet inte blir bättre efter sex veckor eller snabbt kommer tillbaka, be om remiss till hudläkare för utredning av eventuell kontaktallergi.
Undvik: framför allt vatten, och om det visat sig att du är allergisk mot något ämne.
Skydda: använd diskmaskin i stället för att handdiska och välj så torra städmetoder som möjligt.
Mjukgör: smörj händerna ofta, och fortsätt även efter att eksemet är borta.

Text Louise Cederlöf Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php