Samling för en bättre allergivård

Astma- och Allergiförbundet arrangerar en konferens kring toleransutveckling den 5–7 februari 2020 i Stockholm. Den är tänkt att bli startskottet för en stor nationell satsning på allergivården.

Ny kunskap om toleransutveckling kan bidra till att förbättra livsvillkoren för människor med allergisjukdom. Forskningen har skapat nya möjligheter och genom politiska initiativ kan en positiv utveckling av vården ske. En nationell konferens som presenterar och diskuterar nya rön kring toleransutveckling arrangeras därför 7–8 maj 2020.
Jonas Binnmyr, sekreterare för Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, är projektledare för konferensen.
– Vi vet så mycket mer än tidigare om allergisjukdomarna, om mekanismerna bakom, hur man kan förhindra och behandla, men kunskapen fastnar någonstans på vägen och kommer inte patienterna till godo. Därför behövs den här konferensen.

Jonas Binnmyr

Jonas Binnmyr

Syftet med toleranskonferensen är att skapa ett intresse för allergisjukdomar ur ett samhällsperspektiv, inspirera opinionsbildare och makthavare till initiativ för en bred nationell satsning på allergisjukdomarna samt att sprida ny kunskap om möjligheter kring toleransutveckling.
Konferensen riktar sig till experter och vetenskapligt aktiva, beslutsfattare och opinionsbildare i samhället och medlemmar i Astma- och Allergiförbundet.
– Vi har kommit fram till att vi behöver göra det här gemensamt, professionen inom vården, forskare och patientorganisation.
– I Finland har man genom sitt nationella allergiprogram lyckats förändra livsvillkoren för en stor andel av befolkningen med allergisjukdom, varför skulle inte vi kunna göra detsamma i Sverige? frågar sig Jonas Binnmyr. Det handlar om hälsa och trygghet för människor med allergisjukdomar, det måste alla samhällsinstanser på alla nivåer bidra till att skapa gemensamt.

Målsättning för konferensen

Att ny kunskap om toleransutveckling ska nå ut till den praktiska sjukvården
Att beslutsfattare i landsting och på nationell nivå ska få kunskap om att det finns en stor potential till förbättring gällande människor med allergisjukdom
Att regering och riksdag ska ta initiativ till en nationell strategi för att möta problemen med allergisjukdomar

Arrangörer är Astma- och Allergiförbundet och Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond tillsammans med professionella organisationer inom hälso- och sjukvården.

Programkommittén för konferensen består av ledande experter på allergisjukdomar från olika akademiska institutioner i Sverige: Caroline Nilsson, docent, Karolinska Institutet, Erik Melén, professor, Karolinska Institutet, Caroline Stridsman, fil dr, leg. sjuksköterska, Region Norrbotten, Björn Stridh, specialist i allmänmedicin, Kista Vårdcentral, Ann-Britt Zakrison, medicine doktor, Region Örebro län, Jonas Binnmyr, fondsekreterare, Stiftelsen Astma och Allergiförbundets Forskningsfond.

Anmälan görs här.

Text Lena Granström