Resenärer struntar i allergiker

I en enkätundersökning som genomfördes av två studerande vid Tibble gymnasium fick 300 flygresenärer på Arlanda flygplats svara på frågor om hur
de skulle agera om det var en flygning med nötförbud. Svaren varierade stort och var till viss del förvånande.

Slutsatsen är att respekten för nötallergiker är för liten. Av dem som svarade på enkäten väljer nio procent att äta nötter trots uppmaning om nötfri
flygning. I ett flygplan med 300 passagerare motsvarar nio procent 27 personer vilket innebär att 27 personer äter nötter trots förbud och utsätter allergiker för en livshotande miljö. Då spelar det egentligen ingen roll hur de kvarstående 91 procenten agerar. Allergikern kan drabbas ändå och bli svårt
sjuka på grund av en allergisk reaktion.

Inbillning

De kvarstående 91 procenten visar respekt, men av dessa personer är det 30 procent som inte tänker på att chokladkakor och liknande kan innehålla nötter. Fem procent av de medverkande i enkäten tror att luftburna allergier handlar om inbillning.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php