Reaktioner av choklad oftast inte kakaoallergi

Den första chokladkakan tillverkades 1847 – och choklad har därefter kommit att bli en av våra mest älskade sötsaker. Men många klagar över allergiska symtom och migrän i samband med intag av choklad. Professor Magnus Wickman reder ut hur vanligt det är med chokladallergi.

Christofer Columbus tog kakaobönorna till Europa på 1500-talet. Då hade de redan använts i Mellanamerika i många hundra år, där mayafolket tros ha odlat dem sedan 600-talet. Kakao tillhör släktet Theobroma, som omfattar ett tjugotal arter, men det är bara den sort som heter Theobroma cacao L som används till framställning av choklad. Bönorna innehåller bland annat teobromin, som är släkt med koffein och teofyllin. Teobromin är giftigt för många djur, till exempel hundar och katter, eftersom de saknar det enzym som bryter ner ämnet.

Enligt Magnus Wickman, barnläkare och professor emeritus i barnallergologi vid Karolinska institutet är allergi mot kakao ovanligt, men han konstaterar också att det inte heller finns så mycket forskning i ämnet. Ett av skälen till detta är att kakao inte hör till våra viktigaste livsmedel, och därför bör vara relativt lätt att undvika.

– Erfarenheten bland läkare är att det är extremt sällsynt med kakaoallergi, och många gånger är man inte säker på om det inte snarare är någon tillsats i chokladen patienten reagerat på. Jag har inte träffat på någon där vi har kunnat säga att patienten är verkligen kakaoallergisk, konstaterar han. Det är svårt att veta vad personen reagerat mot, i och med att man inte äter ren kakao.

Forskning saknas

Det finns inte heller särskilt mycket forskning om chokladallergi. Enligt Magnus Wickman beror det troligtvis på att det är ett livsmedel som inte är särskilt svårt att undvika, eftersom vi inte måste äta choklad för att få i oss de näringsmässiga byggstenar kroppen behöver.

– Det finns inte tillräckligt med tid och resurser för att göra födoämnesprovokationer på sjukhusen och därför behöver man prioritera de baslivsmedel som är viktiga ur näringssynpunkt. Det är dock möjligt att testa via blodprov om man har en allergi mot kakao.

Livsmedelsverket har flera gånger uppmärksammat allergiker på att innehållsförteckningarna förefaller vara extra opålitliga just när det gäller choklad- och bageriprodukter, eftersom de i en undersökning har hittat höga halter av mjölkprotein, jordnöt och hasselnöt i just dessa livsmedel. Choklad och godis är dessutom ofta märkt med varningstexten ”Kan innehålla spår av”, vilket för många allergiker är en riskabel märkning. I dagsläget finns det nämligen inte några gränsvärden för produkter som är märkta med ”spår av”, och undersökningar har visat att halterna av allergen därför kan variera från helt obefintliga till mycket höga. Dessutom har det visat sig att samma produkt också kan innehålla olika halter vid olika tillfällen.

Livsmedelsverket rekommenderar också att personer med svår mjölkallergi ska diskutera med läkare eller dietist huruvida det vore bäst för dem ur allergisynpunkt att helt och hållet undvika att äta choklad och chokladprodukter oavsett märkning, sedan en undersökning visade att det fanns höga halter mjölkprotein även i de fall där det inte stod något om mjölk i ingrediensförteckningen. Även i de produkter där det inte fanns någon ”kan innehålla spår av”-märkning hittades mjölkprotein.

Kan vara histaminkänslighet

Trots att det är en ovanlig allergi är det paradoxalt nog ganska vanligt att människor anser sig vara allergiska mot choklad i olika former. Att man reagerar på choklad kan dock handla om annat än regelrätt allergi. Den som är känslig för histamin kan reagera på vissa typer av choklad, då kakao påverkar frisättandet av histamin i kroppen. Choklad kan också innehålla höga halter av vissa biogena aminer. De biogena aminerna delas in i histamin, tyramin, tryptamin, serotonin och fenyletylamin. Forskarna tror också att det är dessa aminer som är förklaringen till att olika livsmedel, såsom till exempel choklad, kan utlösa migrän hos vissa individer.

Om man reagerar på biogena aminer kan man även bli varm och röd i ansiktet, illamående, få kräkningar, buksmärtor, astmaliknande besvär och nässelutslag av histaminrika eller histaminfrisättande livsmedel som choklad, vin, öl, skaldjur, jordgubbar och ost. I regel blir symtomen tydligare om man kombinerar flera av de aktuella livsmedlen.

Olika typer av choklad innehåller olika hög halt av biogena aminer, vilket bland annat beror på vilken region kakaon odlats i och hur den rostats. Om du reagerar på vissa typer av choklad men inte andra, eller märkt av att du reagerar när du kombinerar choklad med vin är det alltså mer troligt att du är histaminkänslig än att du är allergisk mot choklad. Men det kan också finnas anledning att se över innehållsförteckningen: kanske finns det något annat i chokladkakan du inte tål, som till exempel nötter, mjölk eller ägg?

Text Susannah Elers Foto Colourbox