Råd ska förbättra boendemiljön för invandrare

Den allergiinformation som ges till svenska familjer om boendemiljö och allergier fungerar inte bland nyanlända invandrarfamiljer. Med uppsökande verksamhet och information på modersmålet ska bristerna nu åtgärdas.

Enligt Bo Johansson, forskare på Arbets- och miljömedicin i Uppsala, är de nyanlända invandrarna extra utsatta när det gäller astma och allergier.
–– Dels handlar det om att de oftare bor i bostäder med låg standard och dålig ventilation, dels är de oftare trångbodda. Men det handlar också om att de har med sig kunskaper från sina hemländer som inte är lämpliga i svenska lägenheter, till exempel att man inte kan använda så stora vattenmängder vid städningen som man är van vid hemifrån.

Fungerar dåligt

Den information som svenska myndigheter ger de nyanlända invandrarna om boendemiljö och allergier har visat sig fungera dåligt. I ett nytt projekt, där Arbets- och miljömedicin i Lund respektive Uppsala ingår tillsammans med Astma- och Allergiförbundet, ska nu informationen anpassas och bli mer adekvat. Bo Johansson är projektledare.
–– Det går inte att informera en nyanländ familj från Somalia på samma sätt som du informerar en svensk familj, det fungerar inte. En helt central del i det här projektet är att vi ska ta fram informationen tillsammans med målgruppen. Somalier som varit längre i Sverige ska alltså vara med och anpassa informationen till sina landsmän, berättar Johansson.
Bakgrunden till projektet är det program om den usla boendemiljön i området Herrgården på Rosengård i Malmö som SVT:s Uppdrag granskning sände hösten 2008. Arbets- och miljömedicin på lasarettet i Lund blev snabbt inkopplade för att undersöka hälsoläget före och efter den renovering som fastighetsägaren tvingades att göra. Arbetet gav flera viktiga lärdomar, berättar överläkare Kristina Jakobsson.

Hembesök

–– Vi gjorde många hembesök under det här projektet och det blev då alldeles uppenbart att det fanns ett väldigt stort informationsbehov när det gäller boendemiljö och allergiproblem bland invandrare som varit i landet en kortare tid.
–– Om man jobbar i ett område som Herrgården så måste man komma hem till folk. Då kan det ske ett möte på lika villkor. Det är en väldig skillnad att komma hem till någon och i lugn och ro sitta och samtala och med egna ögon se hur boendemiljön ser ut, berättar Kristina Jakobsson.
Projektet som är finansierat av Europeiska Integrationsfonden har precis dragit igång. I ett första skede ska personer med arabiska och somaliska som modersmål knytas till projektet. De ska sedan vara med och ta fram informationsmaterial.
–– Det är enkla basala råd, dels medicinsk information om allergier men också information om hur man kollar att ventilationen fungerar, hur man kontaktar värden, vilka rättigheter man har eller hur man ska städa, säger Kristina Jakobsson.
Materialet kommer också finnas i form av illustrationer och filmer. Projektet beräknas pågå till april 2015.

Text Jakob Hydén

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php