Positiv syn på digitala hälsouppgifter

Svenskarna vill och förväntar sig att digitala uppgifter om vård och hälsa används till nytta för patienter och samhälle.

Det visar en rapport från Vårdanalys. Frågorna i undersökningen gällde uppgifter i elektroniska patientjournaler, en samlad läkemedelslista och hälsorelaterade register.