Parfymförbud på skola

Skyddsombuden vid en skola i Nacka vill förbjuda eleverna att använda allt för stark parfym. Anledningen är att en av de anställda lider av astma. Om en lärare märker att en elev doftar starkt av parfym på cirka en meters avstånd ska eleven uppmanas att tvätta sig. En kontakt med hemmet kommer då att tas. Om en elev bryter mot förbudet flera gånger ska eleven skickas hem. Om det inte går att komma överens med arbetsgivaren om förbudet kommer skyddsombuden att koppla in Arbetsmiljöverket. Information om förbudet ska, om det blir verklighet, ges till eleverna i början av terminen.