Överskattat samband nickelallergi –– handeksem

Nickelallergi leder inte till den ökade risk för handeksem som man tidigare trott. Det visar Anna Josefson i en ny doktorsavhandling. Därmed kan hon tillbakavisa tidigare hypoteser om ett samband mellan de två sjukdomarna.

Enligt hennes undersökning är det personer som har haft eksem som barn, som löper den största risken att få handeksem som vuxna.
– Undersökningen visade att det i stort sett inte finns någon skillnad i förekomsten av handeksem mellan dem som var nickelallergiska som barn jämfört med dem som inte var nickelallergiska, säger Anna Josefson, överläkare och verksamhetschef vid hudkliniken på Universitetssjukhuset Örebro.

Atopiskt eksem största riskfaktorn

Handeksem är en av de vanligaste hudsjukdomarna, som leder till allvarliga problem för många människor. Vissa behöver vara sjukskrivna under långa perioder, medan andra tvingas byta arbete. Därför har forskarna länge försökt hitta orsakerna bakom sjukdomen.
Anna Josefsons forskning, som omfattar cirka 900 kvinnor, visar att barneksem, så kallat atopiskt eksem, är den största riskfaktorn, som ger tre till fyra gånger ökad risk att få handeksem som vuxen. Särskilt stor risk löper de som har haft eksem på händerna som barn.
– Därför bör man i det förebyggande arbetet koncentrera sig på personer som haft barneksem. Med en riktad yrkesrådgivning kan man kanske förhindra arbetsbyten senare i livet.

Inte tillförlitliga

När det gäller nickelallergi konstaterar Anna Josefson att de enkätundersökningar som i dag används för att kartlägga förekomsten inte är tillförlitliga. Bland dem som själva trodde att de var nickelallergiska kunde hon bara fastställa allergi hos 59 procent. Orsaken är troligen att många förväxlar eksem av andra orsaker med nickelallergi.
– Eftersom det är av intresse att följa förekomsten av nickelallergi i befolkningen, betyder det att vi måste hitta andra metoder än frågeformulär, säger hon.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php