Konstgjorda allergen

Två danska bolag har tecknat avtal för utveckling av ett vaccin mot kattallergi. I dag utvinns allergener till vaccin ur naturligt råmaterial, en komplicerad och tidskrävande process. Allergener som i stället framställs på industriell väg med hjälp av genetiskt modifierade mikroorganismer kallas rekombinanta allergener. Rekombinant produktion gör det möjligt att enkelt framställa stora mängder allergener som kan användas för att bota allergier.
Allergiacciner verkar genom att immunförsvaret utsätts för små doser av det ämne personen i fråga är allergisk emot. På så sätt lär sig immunförsvaret att känna igen till exempel kattallergen som något ofarligt och den allergiska reaktionen uteblir.

 

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php