Ny kunskapssajt ska minska ryktesspridning

Betydelsen av vetenskaplig belagd kunskap har blivit viktigare än någonsin, det blev inte minst tydligt under pandemin då många felaktiga rykten florerade. Det är också bakgrunden till den nya populärvetenskapliga webbplatsen Andas Sverige. I fokus står lung- och allergiforskning inom fyra definierade områden: astma, allergi, covid-19 och KOL.

Webbplatsen Andas Sverige är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Umeå universitet, region Norrbotten och är finansierad av Vetenskapsrådet. Syftet med satsningen är att skapa en plattform där man på ett lättillgängligt sätt kan läsa om astma, allergi, covid-19 och KOL. Dels fakta om de olika sjukdomarna, men framför allt finns sammanfattningar av forskningsstudier, och hur forskningen har utvecklats genom åren. Målgruppen är allmänheten, patienter, beslutsfattare, finansiärer och deltagare i forskningsstudier.

– Vi vill överbrygga klyftan mellan forskare och allmänheten. Genom att skapa Andas Sverige vill vi ge alla samma möjlighet att få tillgång till den information som vi forskare har. Så fort vi publicerar en ny vetenskaplig publikation lägger vi upp en populärvetenskaplig sammanfattning på webben, säger Bright Nwaru, forskargruppsledare vid Institutionen för medicin på Göteborgs universitet i ett pressmeddelande.

Samarbete mellan forskare

Under coronapandemin spreds mycket desinformation om covid-19, något som förfärade Bright Nwaru och hans forskargrupp. Men även kring astma och allergi finns myter och missuppfattningar, som exempelvis det att allergi kan spridas mellan människor genom nysningar.

– Vi har insett hur viktigt det är att det finns korrekt information tillgänglig för att minska ryktesspridning. Men informationen får heller inte vara för krånglig, den måste vara anpassad så att även de utan förkunskaper kan förstå.

Parallellt med Andas Sverige håller man även på att utveckla en systerwebbplats, ”Breathe Sweden” som vänder sig till forskare. Syftet med den är att skapa ett nordiskt samarbete inom astma, allergi och luftvägsforskning för att förhoppningsvis kunna genomföra stora befolkningsstudier över gränserna.

Läs mer på andassverige.se.

Text Louise Cederlöf Foto Andas Sverige

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php