Ny adrenalinpenna träffar lättare rätt

Adrenalinsprutan är livsviktig medicin för den som riskerar att drabbas av anafylaxi.

En helt ny adrenalinpenna, Emerade, har utvecklats av ett svenskt företag. Den har längre nål än andra pennor vilket medför att injektionen når in i muskeln hos fler patienter.
Personer som riskerar att få livshotande reaktioner, allergichock, när de utsätts för getingstick, jordnötter eller annat som de är allergiska emot ska alltid bära med sig en adrenalinpenna som akutmedicinering.
Vid en allergichock är det livsviktigt att patienten får en snabb adrenalineffekt. En injektion i lårmuskeln ger fyra gånger snabbare effekt än en injektion i fettvävnaden –8 minuter jämfört med 34 minuter. Rätt nållängd är därför viktigt.

För kort nål

Ett problem är att överviktiga barn och vuxna, och även många med normal vikt, riskerar att få injektionen i fettvävnaden på grund av för kort nål hos nuvarande adrenalinpennor. I en ny amerikansk studie riskerade 54 procent av kvinnorna att få injektionen i fettvävnaden, och inte i muskeln, på grund av för kort nål. En engelsk studie visade att upp till 82 procent av överviktiga barn och 25 procent av normalviktiga skulle få injektionen i fettvävnaden av samma skäl.
Emerade innehåller också en högre adrenalindos, eftersom nuvarande doser, enligt tillverkaren, kan vara för låga för vuxna. Genom en ny sammansättning av innehållet är hållbarheten 12 månader längre än hos andra adrenalinpennor. Det innebär att den inte behöver bytas ut lika ofta och att kostnaden för medicinen sänks.
Emerade finns nu på apoteken i Sverige och Storbritannien och inom kort även i Tyskland.