Naturläkemedel in i Fass

Nu ska det bli lättare för läkare att hitta information om, och även ge patienter recept på, naturläkemedel.

Från och med i vår ska både naturläkemedel och växtbaserade läkemedel in i den svenska läkemedelskatalogen Fass, som ges ut av Läkemedelsindustriföreningen, LIF.
– Det ställs lika höga krav på dessa produkter som på konventionella läkemedel, säger Jan G Bruhn, professor i farmakognosi vid högskolan i Kalmar.