Nästan alla penicillinallergiker kan friskförklaras

Ett nytt enkelt test kan visa om du verkligen är allergisk mot penicillin.

Många forskningsstudier visar att 90 procent av alla barn och vuxna som fått veta att de är penicillinallergiska kan friskförklaras. Till den gruppen förskrivs i onödan bredspektrumantibiotika. Detta bidrar till utvecklingen av antibiotikaresistenta bakteriestammar. Med ett nytt penicillintest kan läkaren avgöra om du verkligen är penicillinallergiker.
Penicillin tillhör de antibiotika som man använder mest. Reaktioner inträffar vid ungefär var tionde behandling. Reaktionerna kan vara svåra och livshotande, men de flesta är lindriga. Det är bara ett par procent av reaktionerna som beror på en verklig penicillinallergi och som kan ge livshotande reaktioner.
Få patienter som har haft en reaktion utreds. Patienter som reagerat med hudutslag blir stämplade som penicillinallergiker trots att de inte löper någon risk vid förnyad penicillinbehandling. Följden blir att läkaren inte vågar förskriva penicillin till dessa utan förskriver bredspektrumantibiotika.
Användningen av bredspektrumantibiotika ökar risken för resistensutveckling. Det leder till att allvarliga infektioner hos svårt sjuka patienter inte kan behandlas därför att bredspektrumantibiotika, som då måste användas, mist sin verkan.

Provokation efter negativa prover

Det är svårt att diagnostisera penicillinallergier rätt, så att svåra och livshotande reaktioner undviks samtidigt som patienter inte felaktigt får stämpeln penicillinallergi. Med nuvarande testmetod undersöker läkaren inte s.k. mindre komponenter i penicillinet, som ofta är orsak till de allvarligaste reaktionerna.
På de flesta allergimottagningar i Sverige tar man först ett blodprov som kan påvisa överkänslighet mot penicillin. Är provet negativt görs ett hudtest. Om även det provet är negativt måste patienten dessutom genomgå en provokation genom att svälja en dos antibiotikum.
Med ett nytt hudtest kan den stora gruppen icke-allergiker identifieras och därmed friskförklaras. Dessutom kan den lilla gruppen verkliga penicillinallergiker identifieras och få riktig information av allergispecialister.
Flera allergikliniker använder redan metoden och bland annat allergimottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund har använt metoden på många patienter och har en bred erfarenhet.

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php