Mot ljusare tider

Hos oss i Astma- och Allergiförbundet är det verkligen full fart! Knappt hann lugnet infinna sig efter Allergilyftet, så planerade vi för digital föreningskonferens tillsammans med våra lokala och regionala medlemsföreningar. Ett av konferensens seminarier handlade om intressepolitiskt påverkansarbete. Hur gör man bäst för att närma sig politiken och på ett bra sätt föra fram de behov och förutsättningar som finns hos människor med astma, allergi och annan överkänslighet? Kloka råd fick vi i ett samtal mellan Susanne Åkerlund, tidigare kommunalråd och politiker, och vår egen generalsekreterare Kristina Ljungros.
Ett tips var att som representant för sin förening bjuda in sig till partiernas gruppmöten, informera hur astma, allergi och överkänslighet påverkar i vardagslivet, vilka behov som finns och visa på möjliga lösningar. Något Susanne lyfte som viktigt, och som faktiskt fanns med som en röd tråd under hela konferensen, var det viktiga att minnas att personen man har framför sig också är en alldeles verklig människa som säkert gör sitt bästa, men kanske inte har samma kunskap som du själv har.

Långsiktig lösning

Ett intressepolitiskt påverkansarbete som varit högaktuellt inom förbundet den senaste tiden är insatser för att bevara pollenmätstationerna i Sverige. Det har varit ett återkommande arbete under många år i förbundet då finansieringen varit en fråga man löst lite år för år och genom att fördela kostnaden mellan flera olika parter. I år blev frågan akut aktuell i norra delen av landet då en av de anställda gick i pension och politiken beslöt att inte fortsätta arbetet med mätningarna.
Genom en stark insats från förbundet, tillsammans med lokala politiska företrädare, är nu frågan åter tillfälligt löst. Astma- och Allergiförbundet ser dock att samma sak riskerar att ske på flera platser i landet och dessutom att klimatförändringar påverkar både pollensäsongens längd och att nya arter etablerar sig. Den enda acceptabla lösningen är ett nationellt långsiktigt ansvar för finansieringen av landets pollenmätstationer. Därför överlämnade förbundet på astmadagen över mer än 6000 namnunderskrifter till regeringen, för ett nationellt ansvar för pollenmätstationerna.

Valår 2022

Inte enbart pollenfrågan är en viktig luftfråga för förbundet. Även förekomst av olika luftföroreningar, vilka orsakar stor ohälsa hos både barn, unga och äldre, är en prioriterad fråga. Förbundsstyrelsen har nu fastslagit en intressepolitisk plattform inom området luft.
Nästa år är det valår och då har vi stor nytta av de tips och råd vi fick under helgens konferens. Det kan faktiskt redan nu vara dags att börja planera för valfrågor och påverkansarbete. Ju mer välplanerat – ju större möjligheter till lyhördhet och framgång, och framåt ska vi! Mot ljusare tider.

Text Maritha Sedvallson, förbundsordförande Foto Jens Sølvberg