Mindre klor

Mindre klor, mindre vattenförbrukning och simmare som slipper astmabesvär. Det är effekter efter att Perstorps badhus, som första i landet, provat ett nytt vattenreningssystem. Istället för sand i reningsfiltren används glas som är elektriskt laddat och gör att vattnet renas effektivare. Kemikalieanvändningen har kunnat minskas, saltsyra eller svavelsyra, som används för att stabilisera ph-värdet, har minskat med 70 till 80 procent och kloret har minskat med ungefär 50 procent.