– Mina erfarenheter är min styrka

Mikaela Odemyr är sedan två år tillbaka ordförande i den europeiska astma- och allergiorganisationen EFA.

Det är ett stort steg från en post som andre vice ordförande i Astma- och Allergiförbundets styrelse till den som högsta ansvariga för 24 europeiska länders astma-, allergi- och KOL-organisationer. Efter bara ett år som ledamot i EFA:s styrelse valdes Mikaela Odemyr till dess ordförande. Uppdraget innehåller många skiftande uppgifter.
–Jag håller i styrelsemötena och har en nära kontakt med de fem anställda på kontoret i Bryssel och den ensamt anställde i Wien.
– Till min roll hör också att delta aktivt i viktiga konferenser och kongresser med läkare. En gång per år träffar jag alla sponsorer och berättar om pågående projekt och tar upp önskade projekt. Jag besöker också många medlemsländer och hjälper till exempel nya organisationer att komma igång.

En mamma från Järved

– Jag ska dessutom vara med och bevaka vad som händer i EU-parlamentet och driva EFA:s frågor, bland annat med hjälp av intressegruppen för allergifrågor. Jag har talat inför parlamentet och då fick jag nästan nypa mig i armen: ”Här står jag, en mamma från Järved, och de lyssnar på mig!”.
– Påverkansarbetet är så oerhört viktigt. Jag talar i så många sammanhang, bland annat för beslutsfattare på hög nivå, och min styrka är att kunna förmedla både mina personliga erfarenheter som mamma till allergiska barn och fakta. Men jag är lika nervös varje gång.
– Mitt uppdrag har gjort mig ännu mer ödmjuk än tidigare, för att jag får höra så många exempel på vad människor går igenom. Jag känner också en stolthet över att fortsätta Kerstin Hejdenbergs arbete, den enda tidigare svenska ordföranden, som var med och startade EFA på 1990-talet.

Text Lena Granström Foto Jens Sølvberg