Medicinsk ordbok på nätet

Det är nu möjligt att söka bland fler än 10 000 medicinska termer när Sveriges första oberoende medicinska ordbok lanserats på nätet.

Internet har bidragit till en allt mer upplyst allmänhet vad gäller sjukdomstillstånd och behandlingar. Såväl privatpersoner som vårdpersonal söker information på nätet i större utsträckning än i böcker. Trots det har det hittills saknats en svensk medicinsk ordbok på nätet som samlar medicinska termer inom alla specialområden.
– Det finns flera engelska medicinska ordböcker på nätet men ingen heltäckande svensk variant. Samtidigt söker allt fler information via nätet och stöter ofta på främmande medicinska termer.
Det säger Annica Carnbring Belfrage som driver Belfrage Förlag tillsammans med sin man Hans Belfrage, överläkare vid akutkliniken i Lund. De ger idag ut Medicinsk fickordbok, men den första utgåvan kom redan 1927 då en av Sveriges första kvinnliga läkare introducerade boken för landets sjuksköterskor och läkarstuderande.

Mer tillgänglig –

Nu används boken flitigt i vården och av studenter som dagligen behöver information om medicinsk terminologi. Genom att även lägga ut boken på nätet blir informationen tillgänglig och användbar på ett helt annat sätt, även för allmänheten. Att snabbt få information via datorn eller mobilen efterfrågas idag.
Om man googlar medicinska termer idag får man många träffar, men sedan måste informationen hanteras och värderas. Annica Carnbring Belfrage påpekar att den nya lättillgängligheten ställer ökade krav på innehåll och trovärdighet.

Läkare granskar

Översättningen av de medicinska termerna bearbetas av tio doktorer med ansvar för sin specialitet inom medicinen. Språket är anpassat för dem som har ett behov av ett komplett medicinskt uppslagsverk i sitt yrke, men också för en upplyst allmänhet.
– Drömmen är att sidan ska bli så pass stor att den omfattar 50 000 termer. Vi gör till exempel just nu en djupare neurologisk ordbok och de termerna kommer också att finnas tillgängliga på nätet.

En interaktiv sida

Annica Carnbring Belfrage är redaktör för sidan och har som mål att sidan ska vara den självklara platsen för att söka information om medicinska termer men också ett ställe där vården och allmänheten kan mötas.
– Dagens internet handlar om interaktivitet och här blir det möjligt för vården och allmänheten att kommunicera via, bland annat, ett forum.
Varje dag använder Annica Twitter för att kommunicera ut aktuella artiklar och händelser inom sjukvården och hennes mål är att varje dag förklara ett ord.

Nätordboken hittar du på medicinskordbok.se.