Läsaren

Ruth Waage, 54

Bor: Särö
Gör: Jag har hel sjukersättning
Bryr mig om: Min dotter och dotterdotter och att människor med allergi ska kunna bo bra.
Hur länge har du varit medlem: – Sedan 2006.
Varför blev du medlem: – För att förbundet jobbar för oss med de här problemen, för att stödja verksamheten och försöka påverka den och för att få tidningen.
Vad gillar du med Allergia: – Det är bra artiklar och jag får information om saker jag inte vet.
Är det något du läser extra noga: – Det finns alltid något att läsa i varje nummer, jag läser den från pärm till pärm.
Vad skulle du vilja läsa mer om: – Jag vill veta vad som görs för att få fram allergiboenden, där både inomhus- och utomhusluften är bra. Och vad som händer med barns outvecklade lungor när de utsätts för alla kemikalier och parfymer. Och så skulle jag vilja ha en uppföljning av kampanjåret Inne 99.

Varje nummers Läsare får ett Rikspresentkort värt 200 kronor. Vill du bli nästa Läsare i
Allergia? Skicka ett e-postmeddelande till allergia@astmaoallergiforbundet.se eller ring 08-506 282 16.