Länk mellan patient och vård

– Jag tycker det är dags att använda astman jag har till något positivt. Det säger nyblivna astmaambassadören Marit Eriksson i Nyköping.

Som astmaambassadör ser Marit Eriksson som sin främsta uppgift att ta kontakt med astmasjuksköterskorna som finns på vårdcentralerna i Nyköping och orter i närheten. Hon har redan besökt ett par stycken. Sedan har hon som mål att besöka barnavårdcentralernas personal, eftersom de träffar samtliga barn. En annan viktig del i hennes uppdrag är att vara med och starta upp en ny lokalförening i Nyköping, samt hålla kontakt med Astma- och Allergiförbundets läns- och lokalföreningar.
– Det gäller att hitta de som kan vara intresserade att gå med i en lokalförening här i Nyköping. Det är meningen att vi som astmaambassadörer ska vara en länk mellan patienten och vården, att ta vid där vården tar slut. När man har fått sin sjukdom konstaterad kommer ofta många frågor om det vardagliga livet. Hur blir det på jobbet, kan jag resa? Kan jag träna? Jag vill visa att man praktiskt taget kan leva som alla andra.

Det är ett utåtriktat arbete och det är jätteroligt att få nya kontakter

Astmavården behöver prioriteras

Det är viktigt att få kontakt med sin läkare och astmasjuksköterska, konstaterar Marit. Alla mediciner passar inte alla och man kan byta. Läkarna måste vara uppdaterade. Antalet allergologer som har kunskapen minskar och de måste utbilda personalen på vårdcentralen. Marit ställer sig frågan ”vem ska hjälpa de med svårast symtom i framtiden?” och påpekar att astmavården måste bli ett prioriterat område inom sjukvården. Bara att ta till sig att man har en sjukdom, är inte alltid lätt och något som Marit själv haft jättesvårt för.
– ”Jag har en sjukdom, men den är inte min identitet”. Det gäller att se möjligheterna istället för begränsningarna. Det vill jag dela med mig av, säger Marit som ser uppdraget som astmaambassadör, inklusive att påverka politiker och vårdpersonal samt att informera om astma, som oändligt.
– Det enda som begränsar mig är tid, säger Marit som arbetar som speciallärare och har två vuxna barn, som båda har pollenallergi.

Reser runt

Marit och de övriga nio astmaambassadörerna i landet har en träff inbokad i augusti. Det finns flera stycken i Västsverige och den nordligaste återfinns i Västmanland. De siktar också på att göra gemensamma studiebesök, gärna på ett allergicentrum, exempelvis det som finns i Linköping eller Göteborg. Ambassadörerna deltog i fyra kursdagar i Astma- och Allergiförbundets regi hösten 2007 och våren 2008.
– Mycket av kursen gick ut på att lära oss föra ut ett budskap och hur man kommunicerar med en viss målgrupp. Vi fick träffa en fristående konsult inom PR och kommunikation.
Marit berättar att hon och de andra deltagarna var väldigt nöjda med kursen, som hon tyckte var väldigt väl genomtänkt. Förutom att de gick igenom Astma- och Allergiförbundets vårdprogram träffade de också en produktchef från ett läkemedelsföretag, som presenterade en undersökning som visar att om man satsar på astmamottagningar så sjunker sjukskrivningar och medicinförbrukning rejält och akutbesök hos läkare minskar med hela 85 procent.
– Jag fick i läxa att ta reda på hur astmavården ser ut här i Nyköping. Jag har blivit väldigt väl mottagen. Astmasköterskorna har bjudit in mig på nätverksmöte till exempel. För mig är det väldigt bra att få den nära kontakten.

Ojämn vård

Marit konstaterar att Södermanland inte är något bra landsting om man har astma. Hon vill jobba för att astma- och allergivården ska bli mer jämn över landet och hoppas kunna bidra till att det blir fler allergicentra.
– Om man presenterar fakta och visar på vad man faktiskt kan spara i det långa loppet borde det gå.
Eftersom astmaambassadör är ett nytt uppdrag tycker Marit det är roligt att kunna vara med och påverka utformningen av det. Det fanns en stomme, men hon får vara med i uppbyggnaden.
– Jag såg en liten notis på Astma- och Allergiförbundets hemsida om astmaambassadörerna och tyckte det lät som ett väldigt spännande och viktigt uppdrag. Jag skrev några rader och skickade in och blev antagen, säger Marit som fick astma i 17-årsåldern.
– Det här uppdraget föder ju egna idéer om hur man kan påverka. Det känner jag att jag vill göra. I Nyköpings kommuns tillgänglighetsplan står det inget om allergier. Bara en sådan sak som att alla ska kunna gå in på turistbyrån!

Skrev till chefen

Marit berättar att hon gärna går till bokhandeln, men det var en hund därinne, så hon gick ut.
– Jag gick på Åhléns och handlade böcker istället, och det går ju att handla via nätet också. Men hon skrev till chefen för bokbutikkedjan Bokia och meddelade att hon inte kan handla i deras butik, och fick svar att de skulle ändra på den saken.
– Nu tänkte jag försöka fortsätta i samma anda, säger Marit.
Det roligaste med att vara astmaambassadör tycker hon är att få en massa ny kunskap, få komma ut och träffa människor som jobbar inom en annan profession och att ha nytta av sina tidigare erfarenheter.
– Det är ett utåtriktat arbete och det är jätteroligt att få nya kontakter. Det kan hjälpa andra människor att se att man kan påverka saker till det bättre, just att det inte finns några begränsningar!

(Bildtextförslag: – Det är katastrofalt att antalet läkare med astma och allergi som specialitet minskar. Astmavården måste bli ett prioriterat område inom sjukvården, säger astmaambassadör Marit Eriksson.)

Text Anna Olsson

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php