Läkemedel mot jordnötsallergi börjar användas i Sverige

Jordnötter är den vanligaste orsaken till att människor söker vård för svåra allergiska reaktioner och allergin är vanligtvis livslång. Nu kommer patienter kunna behandlas med ett nytt läkemedel på allergikliniker och barnmottagningar runt om i Sverige.

Läkemedlet Palforzia, ett pulver som består av allergen från jordnöt, ingår nu i högkostnadsskyddet för jordnötsallergiker i Sverige. Det betyder dock inte att man kan hämta ut det på recept på apotek, utan att man inom kort kommer kunna börja behandla patienter med läkemedlet på till exempel allergikliniker runt om i Sverige. Av säkerhetsskäl måste dock de aktuella klinikerna ha gått en utbildning innan de kan börja erbjuda behandling.

Svenska Barnläkarföreningens barnallergisektion har föreslagit att läkemedlet till att börja med ges på universitetssjukhusen där det finns en barnallergimottagning, för att samla erfarenhet, då de har kompetens och kapacitet att hantera de allergiska reaktioner som kan uppstå under behandlingen.

– Det är jätteviktigt med säkerheten, säger Caroline Nilsson, överläkare, samt specialist i barn- och ungdomsallergologi.

Hon är en av de forskare som arbetat med studien, i vilken 1200 patienter i hela världen studerats under fem år.

– Man måste ha resurserna, och veta vad man ska göra om någon reagerar. Till att börja med kommer det heller inte att kunna hämtas ut på recept, utan vi har det på kliniken. Och kliniker kommer inte att kunna hämta hem det utan att ha gått utbildningen. Så småningom vill vi förstås att många ska få ta del av det här, men säkerheten är av allra högsta vikt, tillägger hon.

Palforzia innehåller jordnötsallergen, och verkar genom att gradvis öka kroppens förmåga att tåla små mängder jordnöt, vilket på sikt kan minska risken för allvarliga reaktioner. Till en början ges en dos som motsvarar några milligram jordnöt varje dag, sedan ökas doseringen ungefär varannan vecka tills man är uppe i 300 mg jordnötsprotein dagligen, vilket motsvarar proteinmängden i 1,5 jordnöt.

Endast för barn

Det är dock inte alla som kan komma ifråga för den krävande behandlingen. Dels är läkemedlet bara godkänt för barn mellan 4 och 17 år, dels måste man också kunna anpassa livet till behandlingen. Man får till exempel inte träna eller duscha varmt tre timmar efteråt, eftersom detta ökar risken för en allergisk reaktion. Detta kan vara svårt för en idrottande tonåring, eftersom Palforzia ska tas varje dag under en lång period. Det finns också alltid en risk för att patienten reagerar med allergi på behandlingen med biverkningar i form av mildare allergiska reaktioner som klåda i munnen eller ont i magen, men också med allvarliga reaktioner.

Hur lång tid pågår behandlingen?

– Det vet vi inte i dag. Det är möjligt att man måste fortsätta för att inte toleransen ska försvinna, säger Caroline Nilsson. De som ingått i studierna är nu inne på sitt fjärde eller femte år. Det vi har sett är att de som varit flitiga och hållit i och inte slarvat med att ta preparatet varje dag är de som har bäst resultat.  En tanke är att patienterna längre fram skulle kunna gå över till en liten mängd av vanliga jordnötter, eftersom detta skulle kunna ge fler patienter möjlighet till behandling.

Vilka kan bli aktuella för att få Palforzia?

– Man kan inte påbörja en behandling efter att man fyllt 18 år, men om man har börjat när man är 17 år och sedan fyller 18 år under behandlingens gång får man fortsätta. Det beror på att man inte sett lika bra resultat av läkemedlet i studier på vuxna. Man måste också ha en säkerställd IgE-förmedlad jordnötsallergi, alltså jordnötsallergi där man har allergiantikroppar. Det ska inte vara en korsreaktion med björk. Vet man inte om individen har reagerat på länge kanske man måste göra en provokation först för att se om de fortfarande är allergiska.

Vart ska man vända sig om man har ett barn som är allergiskt mot jordnötter som man vill ska ta del av den här behandlingen?

– Då behöver man få en remiss till en barnallergimottagning, men såhär i början kommer inte alla som vill kunna få behandling. Man kan tyvärr inte lova att alla som är 17 år idag kommer att hinna få börja innan de fyller 18 år.  Det är också viktigt att tänka på att det här inte är en behandling för att kunna äta jordnötter, utan en behandling för att man inte ska bli lika sjuk om man råkar få i sig jordnöt, säger Caroline Nilsson.

Brist på specialister en flaskhals

– Från Astma- och Allergiförbundets sida är vi självklart otroligt tacksamma för att den här behandlingen nu är godkänd. Det kommer att betyda mycket för många, säger förbundets ordförande Mikaela Odemyr.

– Vi har också full förståelse för vikten av säkerhet när det gäller nya läkemedel, så att vi undviker onödiga och ödesdigra konsekvenser. Men, med det sagt, behöver den här behandlingen nå så många som möjligt, och här är den bristande tillgången till specialister och specialistmottagningar ett stort problem. Det innebär sannolikt att alla med behov inte kommer att erbjudas behandlingen.

Text Susannah Elers Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php