Läkarens råd: Fortsätt att ta din medicin

Vid en graviditet startar en enorm mängd processer i kroppen, och det är naturligt att vilja skapa de absolut bästa förutsättningarna för barnet i magen. Många känner sig därför obekväma med att ta mediciner och oroar sig för om läkemedlen kan påverka barnet negativt.

Lars Gottberg, är överläkare och allergispecialist och har lång erfarenhet av hur man ska behandla astma och allergier vid graviditet. Han betonar vikten av att behandla sin astma när man är gravid.
– Man kan i princip ta alla sina mediciner även som gravid. Dagens astmamediciner är säkra vid graviditet, och man behöver inte ändra sin medicinering. Slutar man med medicineringen och blir sämre i sin astma mår även barnet dåligt, till exempel genom att tillväxten blir sämre. Obehandlad astma ökar också risken för för tidig födsel eller havandeskapsförgiftning, så det är viktigt att astman är välbehandlad.
Det gäller förstås även pollenallergi eller andra allergiska besvär, säger Lars Gottberg och hänvisar till Socialstyrelsens riktlinjer för hur astma och allergi ska behandlas hos gravida kvinnor.
– Enligt dessa är det de preparat som innehåller loratadin och desloratadin som är att föredra, till exempel Aerius, eftersom det finns flest undersökningar på dem. Enligt Fass verkar Tavegyl, som är ett gammalt antihistamin vara säkrast, men det finns inte några undersökningar på det alls under graviditet. Det är inget bra antihistamin överhuvudtaget, eftersom man blir trött av det, och det finns annat som hjälper bättre i dag, förklarar Lars Gottberg.
– Ibland händer det på en del mödravårdscentraler och vårdcentraler att läkare och barnmorskor blir osäkra och börjar läsa i Fass när kvinnan frågar, och då kan de juridiska garderingar som står där verka skrämmande, men Fass är egentligen bara en produktkatalog, inte en lärobok, tillägger han.

Vad händer om man får en allergichock– kan man ta sin adrenalinpenna och kortisontabletter?
– Anafylaxi ska alltid behandlas. Varken mamman eller barnet mår bra av en obehandlad allergichock, så då ska man alltid ta sin adrenalinpenna. Vid behov ska man också ta kortison. Det viktigaste är dock adrenalinpennan, eftersom den verkar fort. När det gäller akuta astmaproblem är det förstås bäst att vara så bra medicinerad i grunden att man inte behöver ta luftrörsvidgande mediciner. Om man ska ha en akutmedicin kan ventolin vara bättre än Bricanyl eftersom det har färre biverkningar.

Är det sant, som många säger, att man mår bättre i sin astma och allergi under graviditeten på grund av hormonerna?
-– Grovt sett kan man säga att ungefär en tredjedel mår som innan de blev gravida. En tredjedel mår däremot sämre – och en tredjedel upplever att deras astma och allergier är bättre än före graviditeten. Man antar att det är barnet i magen som styr det genom hormoner och andra processer i kroppen. Sedan har vi också sett att många mår bättre mot slutet av graviditeten än i början, och man tror att det beror på att det bildas mer kortisol, som är ett kroppseget kortison, mot slutet av graviditeten, vilket påverkar astma och allergi positivt, säger Lars Gottberg.

Vad händer om man har astma under förlossningen?
– Kroppen har förberett sig inför förlossningen genom att bilda mer eget kortisol, och min erfarenhet är att det nästan alltid går väldigt bra vid förlossningen både för mamman och barnet. Det finns enstaka kvinnor som har väldigt svårbehandlad astma, och då får man överväga kejsarsnitt, precis som vid andra graviditeter med problem som inte man inte bemästrar.
– Som gravid kvinna ska man känna sig säker, även inför förlossningen.
Det viktigaste är att man ska fortsätta precis som vanligt med astmamedicinen. Blir man sämre ska man öka på medicinen.

Vart vänder man sig om man får problem med sin astma och allergi under graviditeten?
– I första hand ska man vända sig till primärvården om man får ökade problem. Det är det normala. Därifrån kan de kontakta en specialist om man inte får kontroll på astman. Då brukar vi ta emot gravida patienter väldigt fort.

Text Susannah Elers Foto Colourbox