Lågutbildade löper ökad risk för astma

Sociala faktorer har betydelse för förekomsten av astma och allergier visar undersökningar.

Två faktorer som påverkar risken att få astma är yrket och utbildningsnivån, visar en studie från Karolinska Institutet. Studien gjordes på drygt 13 000 män och 11 000 kvinnor, alla över 30 år, som hade vårdats på sjukhus för astma. De som hade mindre än nioårig skolgång löpte större risk att drabbas av astma än de som var högutbildade. Yrken som undersköterska, socialarbetare och chaufförer var riskyrken för kvinnor och lantbrukare, svetsare, packare och sotare för män.

25 procent av barnen allergiska

Långvarig sjukdom och allergier är vanligare bland både flickor och pojkar i ekonomiskt utsatta familjer samt för barn som inte bor med båda sina ursprungliga föräldrar. Det visar undersökningen om Levnadsförhållanden där föräldrar och barn intervjuats under åren 2004 och 2005. En fjärdedel av alla barn i Sverige, totalt cirka 330 000 i åldrarna 3-15 år, har något allergiskt besvär och många har problem med flera allergier.