Kyla in på bara skinnet

Det är inte bara astmatiker som reagerar på kylan. Det finns även de som reagerar med nässelutslag och i värsta fall kan få en anafylaktisk chock av kyla.

Att drabbas av nässelutslag, urtikaria, är inte ovanligt. Så många som tjugo procent av oss drabbas någon gång av detta, men det är bara en på tvåtusen som drabbas av köldutlöst urtikaria, förklarar Maria Bradley, professor och överläkare på Karolinska sjukhuset.
Även om många kallar det köldallergi är det i ordets egentliga mening ingen allergi, utan beror på att mastcellerna i huden frigör histamin vilket i sin tur leder till nässelutslag. Oftast får man mest utslag på de delar av huden som varit utsatta för kylan, men de kan också spridas till andra delar av kroppen.
Det går att medicinera mot köldurtikaria, med antihistamin, ljusbehandling eller injektioner med anti-IgE-antikroppar.

Hos unga vuxna

Köldutlöst urtikaria kan uppkomma när som helst i livet, och kan även drabba barn, men besvären är vanligast hos unga vuxna. Vanligtvis går köldurtikarian över inom några år. Oftast hittar man ingen utlösande orsak till vad besvären beror på.
– Ibland kan den utlösas av infektioner, antingen ensamt eller i kombination med att man har ätit antibiotika och NSAID-preparat (se förklaring nedan) vilket kan leda till att mastcellerna har blivit ”känsligare” och mer benägna att frisläppa histamin. När man väl fått köldurtikaria bör man undvika NSAID-preparat, eftersom de verkar kunna underhålla mastcellernas känslighet, säger Maria Bradley.
Det finns personer som har urtikaria som enbart utlöses av kyla, men enligt Maria Bradley är det lite vanligare att atopiker drabbas, det vill säga de som också har besvär i form av astma, atopiskt eksem och/eller pollenallergi.

Allvarlig variant

Det är dock inte bara kall väderlek som kan vara problematisk för dessa personer.
– Vinterkylan är värst rent generellt, men även fuktig luft, som det till exempel kan vara på hösten, kan utlösa besvär. En del drabbas även vid temperaturförändringar och blåst, säger Maria Bradley.

Kan köldurtikaria vara farligt?
– Ja det kan vara farligt om man har en allvarlig variant. Då kan man få en anafylaktisk chockreaktion, bli yr, få huvudvärk, andningsbesvär och svimma. Särskilt farligt kan det vara om man då är ensam och till exempel simmar utomhus eller fjällvandrar. Även kylda drycker och glass kan vara farliga då. Om man har reagerat väldigt kraftigt rekommenderas man att alltid ha med sig en adrenalinspruta för nödlägen, säger Maria Bradley.

NSAID-preparat
Förkortningen står för icke-steroida antiinflammatoriska medel. Smärtstillande läkemedel som också fungerar inflammationsdämpande och febernedsättande, till exempel ämnena Ibuprofen, Diklofenak, Naproxen.

Text Susannah Elers Foto Colourbox

Relaterade artiklar

post-template-two-posts.php post-template-two-posts.php