Kvalitetsregister för atopiskt eksem

I september 2019 startade Svenska sällskapet för dermatologi och venerologi (hudläkarnas specialistförening) ett nationellt kvalitetsregister, SwedAD, för atopiskt dermatit.

Ett nationellt kvalitetsregister innehåller individbaserade uppgifter om diagnoser/problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Tack vare data som samlas in kan vården följa upp alla patienter i landet, både i enskilda regioner, men även på sjukhus- eller kliniknivå. Statistiken som man får ut möjliggör att jämföra vården och därmed få en uppfattning av hur jämlik vården är och dessutom utveckla vård och forskning, vilket kommer att gynna patienter med atopiskt eksem.

Egen rapportering

Förutom att registrera behandling ingår att patienten rapporterar en skattning av självupplevda symtom, intensitet av klåda och livskvalitet.
När allt fler hudkliniker ansluter till detta register är det också meningen att du som patient ska kunna titta på skärmen vid ditt vårdbesök och diskutera din vård tillsammans med din läkare utifrån överskådliga figurer. Det möjliggör en pedagogisk bild över din hälsa och dina atopiska eksem.

Text Lena Granström Foto Colourbox