Kronisk hosta får egen diagnoskod

Kronisk hosta kan bland annat drabba människor med överkänsliga slemhinnor i luftvägarna. Fram till nu har Socialstyrelsen inte haft en särskild diagnoskod för tillståndet. Men den 1 januari nästa år får kronisk hosta en egen diagnoskod, en så kallad ICD10-kod.

Diagnoskoder används bland annat för att klassificera olika sjukdomstillstånd. Eftersom kronisk refraktär hosta, det vill säga långvarig hosta som inte har en tydlig orsak, länge varit ett ganska okänt tillstånd har det inte funnits någon diagnoskod för det.

Samtidigt beräknas upp till var tionde person i Sverige ha problem med långvarig hosta. Sådan hosta är ofta koppad till doftöverkänslighet och överkänsliga slemhinnor i luftvägarna.
Nu får tillståndet en egen diagnoskod hos Socialstyrelsen.

Ökad förståelse

Eva Millqvist, professor och överläkare vid avdelningen för lungmedicin och allergologi vid Sahlgrenska sjukhuset, är en av de läkare som ansökt om diagnoskoden. Hon tror att nyheten kommer att betyda mycket för människor med kronisk hosta.

– Jag hoppas och tror att det kommer att ge ökad förståelse och respekt åt den stora grupp som lider av hyperreaktiva slemhinnor i luftvägarna. All den nya kunskap vi i dag har om denna sjukdom måste även tillämpas praktiskt för att komma patienterna till godo och det här är ett sätt att göra det på.

Viktigt underlag

Diagnoskoden kan till exempel påverka kontakten med arbetsgivare och Försäkringskassan, menar hon.

– Det innebär bland annat att läkare eller handläggare på Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen som tittar på Socialstyrelsens hemsida under Försäkringsmedicinskt beslutsstöd, nu kommer att hitta rekommendationer för bedömning av arbetsförmåga och mycket annat.

Text Zandra Zernell Foto Colourbox