Krisberedskap för allergiker

Bunkra inte läkemedel för att preppa inför en krissituation. Men ha framförhållning och hämta ut nya mediciner i god tid, tipsar Erik Stridh på Läkemedelsverket.

Snöstorm, vattenbrist eller strömavbrott. Vid en krissituation eller allvarlig störning i samhället är det bra att kunna klara sig själv i en vecka. Vi ska ha mat och vatten. Vi ska kunna hålla värmen och vi behöver ett alternativt sätt få information om strömmen är utslagen och internet ligger nere. På MSBs, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, hemsida finns många tips och råd på krisberedskap och vad en krislåda kan innehålla. Det gäller att ha sunt förnuft och preppa solidariskt, enligt MSB.

Hamstra inte mediciner

En del av oss behöver också mediciner, såsom astma- och allergimediciner. Det är viktigt att alltid hämta ut ny medicin i god tid och inte vänta tills den börjar ta slut. Samtidigt ska man bara hämta ut de mediciner som man behöver och använder.
– Man ska inte bunkra eller köpa läkemedel i onödan, säger Erik Stridh, chef för Läkemedelsupplysningen på Läkemedelsverket.
I dagsläget är tillgången på läkemedel inte påverkad. Det finns mediciner i Sverige som täcker tre till fyra månaders förbrukning. Om många människor däremot hämtar ut mer läkemedel än vad som behövs så skulle det kunna leda till brist.

Bra med husapotek

Det finns i övrigt ingen generell rekommendation om att vissa läkemedel bör finnas hemma som krisberedskap. Mediciner man vanligtvis inte använder behöver man inte skaffa för säkerhets skull.
– Behövs de inte i vardagen så behövs de troligen inte heller under en kris. Däremot kan det vara praktiskt att ha ett husapotek hemma med till exempel första förband och bandage.
Vid längre strömavbrott är det viktigt att se över mediciner som ska förvaras svalt. Att lägga frysklampar i kylskåpet kan sänka värmen ett tag.

Tips på husapotek

Tips krisberedskap

 

Text Angelica Berg Foto Colourbox